Reklama

Reklama

Nie jesteś zadowolony z wyniku matury? Sprawdź, jak się odwołać

Wyniki tegorocznych matur udostępnione zostały 5 lipca 2022 o 8:30 na stronie wyniki.edu.pl. Tego samego dnia rezultaty w formie papierowej dotarły do szkół. Maturzyści wreszcie dowiadują się o swoich wynikach, od których zależy ich dalsza edukacja. Co natomiast w sytuacji, w której okaże się, że wynik jest niezgodny z naszymi przypuszczeniami i oczekiwaniami? Sprawdźmy, jak można się odwołać od wyniku matury.

Wyniki matury dostępne są na stronie ZIU. Po zalogowaniu się maturzyści mają dokładny wgląd w swoje wyniki z:

  • egzaminu z języka polskiego,
  • egzaminu z języka angielskiego,
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Co w sytuacji, w której wynik z któregokolwiek testu nie jest satysfakcjonujący dla abiturienta? Może odwołać się od ogłoszonego wyniku matury. Tylko jak to zrobić?

Reklama

Matura 2022. Jak wyglądał egzamin?

Maturzyści obowiązkowo musieli zdawać cztery egzaminy. Trzy zdawane były na poziomie podstawowym. Czwarty, z przedmiotu wybranego przez ucznia, zdawany był na poziomie rozszerzonym. Z obowiązkowego zdawania rozszerzenia natomiast zwolniona była pewna grupa uczniów. Dotyczyło to uczniów techników oraz szkół branżowych, którzy posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W tym roku ponownie, tak jak rok temu, zrezygnowano z obowiązkowych egzaminów ustnych z języka polskiego oraz angielskiego. Aby zdać maturę, konieczne było uzyskanie minimum 30% punktów na każdym z trzech egzaminów na poziomie podstawowym. Przy rozszerzeniu zdawało się niezależnie od liczby zdobytych punktów.

Matura 2022. Kiedy egzaminy poprawkowe?

Jeśli matura z któregoś przedmiotu na poziomie podstawowym nie została zdana na 30%, abiturient ma pełne prawo zdawać egzamin poprawkowy. Matura poprawkowa zorganizowana zostanie 23 sierpnia.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy maturzysta nie zdał więcej niż jednego przedmiotu. W takiej sytuacji poprawka możliwa jest dopiero w maju kolejnego roku. 

Matura 2022. Jak można się odwołać od wyniku matury?

Jeśli maturzysta uważa, że wynik jego matury jest nieprawidłowy, ma pełne prawo się odwołać. Jak to zrobić? Procedura podzielona jest na kilka stopni. Na sam początek abiturient powinien w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej złożyć wniosek o wgląd w swoją pracę. Jeśli abiturient zarejestrował błąd w ocenianiu, może złożyć wniosek o weryfikację egzaminu przez dyrektora OKE.

Po rozpatrzeniu wniosku matura jest sprawdzana przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na podstawie jego weryfikacji wynik może zostać poprawiony lub pozostać bez zmian. Jeśli sytuacja się nie zmieni, maturzysta może podjąć kolejny krok. Jest nim odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek należy złożyć najpóźniej 7 dni po otrzymaniu odpowiedzi z OKE.

Matura 2022. Jak złożyć odwołanie do CKE?

Odwołanie do CKE trzeba złożyć w komisji okręgowej. Nasz wniosek jest tam ponownie rozpatrywany przez dyrektora komisji egzaminacyjnej. Jeśli po ponownym sprawdzeniu nie zgodzi się na nasze odwołanie, zaczyna się proces w CKE. Dyrektor CKE kieruje sprawę do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w którym zasiadają eksperci naukowi oraz egzaminatorzy.

Matura 2022. Jakich terminów należy przestrzegać przy odwołaniu od wyniku?

Im szybciej wynik matury zostanie przez nas zweryfikowany, tym lepiej. Od ogłoszenia wyników mamy 6 miesięcy na sprawdzenie w OKE naszego arkusza egzaminacyjnego. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 5 dni roboczych. Jeśli po sprawdzeniu arkusza okaże się, że widnieje w nich błąd, abiturient ma 2 dni na złożenie odwołania od wyniku. Sprawdzenie matury przez dyrektora OKE następuje w ciągu tygodnia.

***

Czytaj także:

Klimatyzacja a infekcje. Lekarze apelują: Szukajmy ochłody z głową

Paraliż w warszawskiej komunikacji? Kierowcy autobusów planują strajk

Jak liczyć punkty na studia wyższe? Poradnik przyszłego studenta

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy