Reklama

Reklama

Matura 2022: CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. Przemysław Czarnek komentuje

Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. - W tym roku maturę zdało około 10 tys. uczniów więcej niż w ubiegłym roku - podał na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Do egzaminów maturalnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) 1 oraz 34 absolwentów - obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

CKE opublikowała wyniki matury 2022

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej - majowej - CKE opublikowała na swojej stronie internetowej.

Reklama

We wtorek od rana maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki w w systemie ZIU. Z tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,0 proc., a prawo do poprawki ma 11,4 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 69,2 proc., a prawo do poprawki ma 22,0 proc. Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc., a prawo do poprawki ma 33,6 proc.

Patrząc na "zdawalność" poszczególnych przedmiotów, egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki 82 proc. absolwentów, a z języka angielskiego - 94 proc.

Czytaj też: Szczegółowe wyniki matur 2022. W których województwach zdającym poszło najlepiej?

Matura 2022. Zdawalność w liceach, technikach i szkołach branżowych

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 96 proc. abiturientów, z matematyki zdało 86 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski - zdało go 96 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 92 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 75 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski - zdało go 92 proc.

Wśród absolwentów szkół branżowych II stopnia egzamin maturalny z polskiego zdało 68 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 29 proc., a Z tych, którzy wybrali język angielski - zdało 61 proc.

- Jeśli maturzyści uważają, że coś z tym wynikiem matury jest nie tak, mogą się od niego odwołać, przypominam o tym - podkreślał na konferencji prasowej dyrektor CKE Marcin Smolik.

Zapowiedział, że matura w formule 2023 "będzie nieco trudniejsza niż ta tegoroczna".

Czytaj też: Nie zdałeś matury? Możesz poprawić, ale są pewne warunki

Matura 2022. Przemysław Czarnek komentuje

- W tym roku maturę zdało około 10 tys. uczniów więcej niż w ubiegłym roku - podał Przemysław Czarnek.

- To spokojniejsza matura - jeśli chodzi o sposób zorganizowania - niż ubiegłych latach. Była poprzedzona rokiem szkolonym, który niemal w całości odbywał się stacjonarnie. To miało bardzo duże znaczenie dla dobrego przygotowania się uczniów klas maturalnych do egzaminu - ocenił minister.

Przypomniał, że ubiegłym roku matura odbywała się w warunkach pracy w trybie zdalnym. - Maturzyści większość czasu spędzali w domach i przed komputerami, co na pewno nie sprzyjało pracy. Stąd spodziewaliśmy się, że wyniki będą lepsze od ubiegłorocznych i tak rzeczywiście jest - powiedział Czarnek. Przyznał, że "nie jest dobrze porównywać wyniki matury rok do roku, bo każda jest inna".

W ocenie szefa MEiN to, że "praca w szkołach była normalna, stacjonarna, odbiło się na wynikach matur".

CKE poinformowała, że świadectwa maturalne powinny być przesłane przez okręgowe komisje egzaminacyjne do szkół do 5 lipca.

Matura 2022. Średnie wyniki

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 54 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów, z języka angielskiego - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Wyniki matury 2022. Gdzie sprawdzić rezultaty indywidualne?

Aby sprawdzić wyniki matury 2022 uczniowie będą musieli zalogować się do portalu uruchomionego przez CKE. Indywidualne wyniki poznają za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Każdy uczeń otrzymał odpowiednie, indywidualne dane do swojego konta. Można zalogować się także przy pomocy Profilu Zaufanego.

Dokładne sprawozdania CKE z wyników matury 2022 można sprawdzić TUTAJ.

Matura 2022. Trzy obowiązkowe egzaminy

W 2022 roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W tym roku, po raz pierwszy, absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Wyniki matur. Czarnek: Poszło lepiej niż w zeszłym roku

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślił rano na antenie PR24, że choć "matura w każdym roku jest inna, bo inne są zadania i poziom trudności", to tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne.

- Przewidywaliśmy to z dwóch powodów. Po pierwsze, to był rok stacjonarny. Maturzyści przygotowywali się do matur w szkołach, wraz ze swoimi nauczycielami, w normalnym trybie stacjonarnym. A wiemy, że poprzedni rok to był rok w większości w trybie zdalnym i, siłą rzeczy, to przygotowywanie się do matur spoczywało głównie na samych uczniach i ewentualnie korepetytorach - ocenił.

Zdaniem ministra edukacji i nauki, ten rok "był łatwiejszy pod tym względem". - Myślę, że to zaważyło na tym, że te matury wypadły lepiej - zastrzegł.

Przypomniał, że tegoroczne matury odbywały się według reguł ustanowionych 16 grudnia 2020 r., które ograniczały zakres materiału koniecznego do zdania matury ze względu na pandemię koronawirusa i naukę zdalną. - Z tego powodu ten wynik jest inny niż dwa lata temu, ale lepszy niż rok temu - dodał.

Matura 2022. Kiedy egzamin poprawkowy?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy ma odbyć się 23 sierpnia. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Jak odwołać się od wyniku matury?

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy