Reklama

Reklama

Matura 2020: Język niemiecki podstawowy. Arkusz i odpowiedzi

Język niemiecki na poziomie podstawowym jest drugim – po angielskim – najczęściej wybieranym językiem obcym nowożytnym przez maturzystów. W tym roku zdawało go 11 tys. osób. Czy egzamin był trudny? Jak wyglądały zadania? Poniżej znajdziecie arkusz CKE z niemieckiego na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta!

Arkusz egzaminacyjny CKE z języka niemieckiego na poziomie podstawowym składał się zadań, które sprawdzały wiadomości oraz umiejętności zdających w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania na rozumienie ze słuchu były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie tekstów pisanych i zadania na znajomość środków językowych przygotowano w oparciu o teksty autentyczne lub adaptowane zamieszczone w arkuszu.

Reklama

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Podział wygląda następująco: jeden punkt za każde zadanie zamknięte oraz 10 punktów za wypowiedź pisemną.

Język niemiecki na poziomie podstawowym należy do grupy przedmiotów obowiązkowych. Minimalny wynik, jaki uczeń musi uzyskać z każdego przedmiotu obowiązkowego, by zdać maturę, to 30 proc. 

Wyniki matury 2020 zostaną ogłoszone do 11 sierpnia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w terminie wrześniowym. Z kolei maturzysta, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Matura 2020: Język niemiecki podstawowy. Arkusz i odpowiedzi

Poniżej znajdziecie arkusz CKE z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Następnie będziemy zamieszkać kolejne strony arkusza z odpowiedziami, które zaproponuje nasz ekspert. Strona nie odświeża się automatycznie, wciśnij F5!

MATURA 2020: JĘZYK NIEMIECKI (poziom podstawowy) arkusz CKE (pobierz tutaj) + TRANSKRYPCJA (pobierz tutaj)

Kolejne odpowiedzi znajdziesz na następnej stronie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy