Reklama

Reklama

Matura 2020. Najnowszy komunikat CKE w sprawie egzaminów

Sesja główna pisemnych egzaminów maturalnych będzie w tym roku od 8 do 29 czerwca. Egzaminy ustne zdawać będą tylko ci abiturienci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną i wynik z egzaminu jest tam wymagany - przypomina CKE.

CKE opublikowała informację na temat tegorocznej sesji maturalnej w terminie głównym. 

"Nowa" i "stara" formuła egzaminu

Przypomniano, że w czerwcu 2020 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny w terminie głównym będzie przeprowadzany w dwóch formułach. 

Do matury w "nowej" formule przystąpią: tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób) oraz absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016-2019, którzy w latach ubiegłych nie zdali matury, zdali ją, ale chcą poprawić wynik, lub chcą zdać dodatkowy przedmiot. 

Reklama

Do egzaminu w "starej" formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006-2015.

Pierwsza strona arkusza bez zmian

CKE informuje, że ze względu na zmianę terminu matur na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin, w jakim pierwotnie egzamin miał się odbyć (maj 2020 r.). Druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się bowiem w marcu 2020 r.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9.00, druga - o 14.00.

Zobacz pełny harmonogram matur 2020

Egzaminy obowiązkowe

Abiturienci, którzy będą zdawać maturę w "nowej" formule muszą obowiązkowo przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. 

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym (stąd wśród nich są też przedmioty, które maturzyści zdają na poziomie podstawowym). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin pisemny z języka ojczystego.

Bez egzaminów ustnych

W latach ubiegłych abiturienci musieli też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego, a maturzyści ze szkół dla mniejszości dodatkowo do egzaminu ustnego z języka ojczystego. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa zdecydowano, że nie odbędą się egzaminy ustne.

Przeprowadzana zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Sesja egzaminów ustnych zaplanowana jest od 15 do 29 czerwca. Jak podała CKE, w ramach egzaminów ustnych przeprowadzonych będzie tylko 260 egzaminów, w tym: 21 egzaminów z języka polskiego, 226 egzaminów z języka angielskiego, 10 egzaminów z języka niemieckiego, 2 - z języka rosyjskiego i 1 - z języka włoskiego.

Najpopularniejsze przedmioty do wyboru

Jeśli chodzi o przedmioty do wyboru 39,7 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że przystąpi tylko do jednego, obowiązkowego, 31,5 proc, że do dwóch, 23,5 proc. - do trzech, 4,7 proc. - do czterech, 0,5 proc. - do pięciu, 0,1 proc. do sześciu.

Najwięcej tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że jako przedmiot do wyboru wybiorą język angielski - zrobiło tak 59,9 proc. z nich. Na kolejnych miejscach znalazły się: geografia - 26,6 proc. tegorocznych absolwentów, matematyka - 24,2 proc., język polski - 22,3 proc., biologia - 17,2 proc., chemia - 9,4 proc., fizyka - 8,0 proc., historia - 7,5 proc., wiedza o społeczeństwie - 6,1 proc., informatyka - 3,4 proc., język niemiecki - 2,2 proc.

Wyniki matur i świadectwa

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 11 sierpnia. Tego samego dnia - 11 sierpnia - ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane tego samego dnia na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji.

Termin dodatkowy i matura poprawkowa

Termin dodatkowej sesji maturalnej, dla tych abiturientów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, jest zaplanowany od 8 do 14 lipca.

Aby zdać egzamin maturzysta musi otrzymać minimum 30 proc. punktów możliwych do otrzymania z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. W przypadku egzaminów z przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września. 

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl  oraz na Opracowania.plReklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy