Reklama

Reklama

Matura 2020. Dziś matematyka poziom podstawowy

Matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczęła się dziś o godz. 9:00. Uczniowie zmagają się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Na ich rozwiązanie mają 170 minut. A już po godz. 14:00 tegoroczni maturzyści będą mogli sprawdzić, jak im poszło. W naszym raporcie specjalnym "Matura 2020" opublikujemy arkusz CKE z matematyki oraz kolejne rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów. Maturzyści, bądźcie z nami!

Matura z matematyki poziom podstawowy

Arkusz CKE z matematyki na poziomie podstawowym składa z zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Zadania będą sprawdzały wiadomości oraz umiejętności opisane w pięciu obszarach wymagań ogólnych podstawy programowej z matematyki: wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, modelowanie matematyczne, użycie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja. 

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań na maturze z matematyki na poziomie podstawowym zdający może otrzymać w sumie 50 punktów. 

Przypomnijmy, że matura z matematyki - poziom podstawowy jest przedmiotem obowiązkowym. Oznacza to, że musi podejść do niego każdy, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i zdobyć wynik nie niższy niż 30 proc. Poza matematyką obowiązkowymi przedmiotami na maturze są: język polski oraz język obcy nowożytny. Każdy maturzysta musi także podejść do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego (do wyboru). W tym przypadku nie określono progu punktowego. W tym roku uczniowie nie będą zdawać matur ustnych. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Reklama

Matura 2020 z matematyki. U nas arkusz i rozwiązania

Maturzysto! Chciałbyś już po zakończeniu egzaminu maturalnego sprawdzić, jak ci poszło? Arkusz CKE z matematyki - poziom podstawowy znajdziesz tuż po godzinie 14:00 w naszym raporcie "Matura 2020. Arkusze". Tuż po tym, jak opublikujemy arkusz, znajdziesz u nas także kolejne rozwiązania zadań, które będą opracowywać nasi eksperci. 

Matura 2020 z matematyki. Tutaj znajdziesz arkusz CKE i proponowane odpowiedzi

Matura 2020 rozpoczęła się w poniedziałek, 8 czerwca. Pierwszego dnia abiturienci zmierzyli się z językiem polskim. Również z tego przedmiotu publikowaliśmy arkusze CKE i proponowane odpowiedzi. Znajdziesz je tutaj:

MATURA 2020. Język polski podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2020. Język polski poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje