Reklama

Reklama

Matura 2019: Matematyka – najtrudniejsze zadania

Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się już we wtorek – 7 maja. Jest to przedmiot obowiązkowy, a więc do egzaminu podejdzie każdy maturzysta. Jakie zadania sprawiały zdającym najwięcej kłopotów w roku ubiegłym? Co powtórzyć? Przyjrzeliśmy się analizie przygotowanej przez CKE.

Reklama

Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym składał się z 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego oraz 9 zadań otwartych. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności opisane w pięciu obszarach: wykorzystanie i tworzenie informacji (pięć zadań zamkniętych i jedno zadanie otwarte), wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (dwanaście zadań zamkniętych, dwa zadania otwarte), modelowanie matematyczne (siedem zadań zamkniętych, dwa zadania otwarte), użycie i tworzenie strategii (jedno zadanie zamknięte, dwa zadania otwarte) oraz rozumowanie i argumentacja (dwa zadania otwarte).

Reklama

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów.

Które zadania sprawiły zdającym najwięcej kłopotów?

Jeśli spojrzeć na wyniki procentowe poziomu wykonywania zadań, okazuje, się, że ubiegłoroczni abiturienci najwięcej kłopotów mieli z rozwiązaniem zadania 29. Było to zadanie otwarte, dotyczące planimetrii. Sprawdzało umiejętność, skorzystania z własności stycznej do okręgu i własności okręgów stycznych. Poprawnie rozwiązało je jedynie 20 proc. maturzystów.

Spore trudności sprawiły także zdającym zadania nr 23, 28, 32, 34. Każde z tych zadań poprawnie rozwiązało mniej niż 33 proc. maturzystów

Zadanie nr 23 zawierało elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Sprawdzało umiejętność obliczania średniej ważonej i odchylenia standardowego zestawu danych oraz interpretacji tych parametrów dla danych empirycznych. Z tym zadaniem poradziło sobie 33 proc. zdających.

Znacznie gorzej poszło rozwiązanie zadania 28. Poradziło sobie z nimi 21 proc. maturzystów. Zadanie to zawierało wyrażenie algebraiczne i wymagało zastosowania wzorów skróconego mnożenia. Poprawnie rozwiązało je jedynie 21 proc. maturzystów.

Problematyczne zadania nr 32 oraz 34:

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl  oraz na Opracowania.pl

Dowiedz się więcej na temat: matura 2019 matematyka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL