Reklama

Reklama

Matura 2019. Język polski – co najtrudniejsze?

Matura 2019 zbliża się wielkimi krokami. Już 6 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego. Matura na poziomie podstawowym z tego przedmiotu jest obowiązkowa. CKE sprawdziło, jakie zdania sprawiły ubiegłorocznym abiturientom najwięcej kłopotów.

Reklama

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym polegał na rozwiązaniu dwóch zestawów zadań sprawdzających stopień rozumienia różnych warstw tekstu nieliterackiego, umiejętność przekształcania takiego tekstu, a także świadomość językową zdającego. Na egzaminie należało także napisać wypracowanie związane ze wskazanym w temacie tekstem literackim oraz z funkcjonalnie wybranymi przez zdającego innymi tekstami kultury. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 70 punktów (20 punktów za test oraz 50 punktów za wypracowanie).

Reklama

Tematy wypracowania brzmiały następująco:

Temat 1. Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. (Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.)

Ten temat wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej w formie rozprawki problemowej.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. (Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.)

Ten temat wymagał napisania interpretacji wiersza Ernesta Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają". Zdający powinien sformułować tezę interpretacyjną i ją uzasadnić.

Co najtrudniejsze?

Najwięcej trudności zdającym sprawiły zadania nr 4 (poprawnej odpowiedzi udzieliło 23 proc. zdających), zadanie nr 5 (25. Proc. rozwiązało poprawnie) oraz zadanie nr 10 (również jedynie 25 proc. udzieliło tu poprawnej odpowiedzi).

Zobaczcie poniżej, czego dotyczyły zadania, które maturzystom sprawiły najwięcej kłopotów.

Oprac. na podstawie analizy CKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama