Reklama

Reklama

Matura 2019. Co można zabrać na egzamin?

Zbliża się maj - miesiąc, który maturzystom upłynie pod znakiem egzaminów dojrzałości. Co można zabrać ze sobą na maturę 2019? Z jakich materiałów i przyborów pomocniczych można legalnie skorzystać w trakcie pisania egzaminów? Sprawdź!

Reklama

Maturzysto, pamiętaj, że wszystkie urządzenia telekomunikacyjne, maskotki, talizmany i inne przedmioty "na szczęście" musisz zostawić za drzwiami sali, w której będziesz pisał maturę 2019. 

Poniżej punktujemy zaś to, co musisz zabrać ze sobą na egzaminy oraz do jakich przyborów pomocniczych szkoła powinna zapewnić ci dostęp.

Obowiązkowo

Reklama

Na każdy z egzaminów maturalnych 2019, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Ponadto każdy maturzysta obowiązkowo musi zabrać na wszystkie egzaminy długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Rozwiązań zadań ani rysunków nie wolno wykonywać ołówkiem. Niedozwolone jest też korzystanie z długopisów zmazywalnych, ścieralnych.

Na maturę z przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, geografia, biologia i fizyka) oraz z informatyki obowiązkowo trzeba wziąć również kalkulator prosty, który umożliwia wykonanie tylko podstawowych obliczeń: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Szkoła musi też zapewnić abiturientom dostęp do wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzaminach maturalnych z biologii, chemii i fizyki. 

Z kolei na maturze z matematyki szkoła musi udostępnić uczniom wybrane wzory matematyczne. Każdy maturzysta musi też zabrać na egzamin z matematyki linijkę i cyrkiel. 

Podczas matury z języka polskiego obowiązkowy jest słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny. Szkoła powinna zapewnić maturzystom przynajmniej po jednym z tych słowników na 25 osób.

Maturzyści zdający języki: białoruski, litewski i ukraiński muszą mieć dostęp do słownika językowego (jedno- albo dwujęzycznego). Szkoła musi zadbać o to, by przypadał co najmniej jeden na 25 osób. 

W przypadku egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej szkoła musi zapewnić każdemu maturzyście słownik łacińsko-polski oraz przynajmniej jeden atlas historyczny na 25 osób. 

Na egzaminie z języka łemkowskiego i kaszubskiego szkoła - oprócz słownika ortograficznego języka polskiego i słownika poprawnej polszczyzny - musi też zapewnić maturzystom słownik języka kaszubskiego/słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski - nie mniej niż jeden na 25 osób.

Na egzaminie z historii muzyki szkoła lub sam maturzysta musi zadbać o odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami.

Fakultatywnie

Jeśli maturzysta chce, linijkę może zabrać też na maturę z fizyki, chemii, biologii i geografii. 

Na maturę z WOS można zabrać kalkulator prosty, a na egzamin z historii, historii sztuki i historii muzyki - lupę.

Pełną listę przyborów i materiałów pomocniczych na maturę 2019 publikujemy poniżej:

Maturzysto, śledź nas na Facebooku: Interia Matura! Będziemy publikować tam wskazówki i materiały, które pomogą ci w przygotowaniach do tegorocznej matury.

***

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl  oraz na Opracowania.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama