Reklama

Reklama

Matura 2019. Język polski podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Język polski na poziomie podstawowym – to z tym przedmiotem zmagali się tegoroczni abiturienci. Do matury 2019 przystąpiło około 269 tys. osób. Poniżej publikujemy arkusz CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym wraz z proponowanymi odpowiedziami. Bądźcie z nami!

Arkusz maturalny 2019 z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. Pierwsza część sprawdzała stopień rozumienia różnych warstw tekstu nieliterackiego, umiejętność przekształcania takiego tekstu, a także świadomość językową zdającego. W drugiej części arkusza egzaminacyjnego matury 2019 zamieszczono dwa tematy, z których zdający wybierali i realizowali jeden.

Reklama

W tym roku na maturze z polskiego pojawił się wiersz Anny Świrszczyńskiej "Samotność". Maturzyści mieli za zadnie zinterpretować utwór. "Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów" - brzmiała treść polecenia. Drugi temat na maturze 2019 był następujący: "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury".

W poniedziałek kilkadziesiąt szkół w każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej otrzymało sygnały o podłożeniu ładunków wybuchowych lub gazu. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W związku z alarmami w części szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny rozpoczął się z opóźnieniem, nawet sięgającym godziny.

JĘZYK POLSKI (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE ORAZ ODPOWIEDZI znajdziesz tutaj (kliknij)

Matura 2019. Polski poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej publikujemy arkusz CKE - język polski poziom podstawowy wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez współpracujących z nami ekspertów. Codziennie w naszym raporcie specjalnym "Matura 2019. Arkusze" będziemy publikować arkusze maturalne z kolejnych przedmiotów wraz z nieoficjalnymi, proponowanymi odpowiedziami.

MATURA 2019. JĘZ. POLSKI (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE (pobierz tutaj)

Kolejne odpowiedzi znajdziesz na stronie drugiej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje