Reklama

Reklama

Matura 2019: W piątek rozpoczyna się międzynarodowa matura

W piątek rozpoczyna się sesja egzaminacyjna międzynarodowej matury - International Baccalaureate (IB). W Polsce co roku przystępuje do niej kilkuset uczniów. Na całym świecie abiturientów jest ponad 50 tys.

W tym roku sesja egzaminacyjna IB rozpocznie się 3 maja o godzinie 12.00 egzaminem z przedmiotu: Business Management. Nie jest to przedmiot wybierany przez wielu uczniów, dlatego w większości szkół realizujących program matury międzynarodowej sesja egzaminacyjna rozpocznie się dopiero w poniedziałek, 6 maja. Tego dnia w południe odbędzie się egzamin z języka ojczystego abiturientów. Arkusze do tego egzaminu są przygotowywane w 55 językach, z wyjątkiem angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, dla których przewidziano osobne egzaminy w późniejszych dniach.

Tylko kilkadziesiąt takich szkół w całym kraju

Reklama

Program przygotowujący do międzynarodowej matury realizowany jest w Polsce od 1993 r. - jako pierwsze przystąpiły do niego III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Obecnie realizuje go kilkadziesiąt szkół w całym kraju, publicznych i niepublicznych, w międzynarodowych i nienależących do polskiego systemu edukacji.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (m.in. MIT - Massachusetts Institute of Technology). Większość polskich maturzystów międzynarodowych jako motywację do podjęcia nauki w systemie IB podaje chęć studiowania w innym kraju.

Trzytygodniowy maraton

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze na przełomie kwietnia i maja. W ubiegłych latach był to najczęściej 2 lub 3 maja. 

Sesja trwa trzy tygodnie (w tym roku kończy się 24 maja). W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego są egzaminy z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Program IB jest realizowany w dwóch ostatnich klasach liceum. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały przygotowywane w Wielkiej Brytanii

Materiały na egzamin maturalny są przygotowywane w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie. Program IB realizują szkoły w 135 krajach. 

Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem języka ojczystego) uczniowie zdają po angielsku.

24-godzinna tajemnica

Maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica dotycząca zadań w arkuszach egzaminacyjnych, bo identyczne zadania rozwiązują maturzyści mieszkający na różnych kontynentach, w różnych strefach czasowych.

System oceniania

Każda praca jest oceniana w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Poza tym wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.

Wyniki egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową". 

Na świecie program IB jest prowadzony przez prawie 2,5 tys. szkół.

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.

Danuta Starzyńska-Rosiecka

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl  oraz na Opracowania.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje