Reklama

Reklama

Matura 2019. Egzaminy poprawkowe

Już jutro, 20 sierpnia, startuje matura 2019 - sesja poprawkowa. Egzaminy potrwają dwa dni - będą odbywać się we wtorek i środę. Może do nich przystąpić w całej Polsce prawie 32 tys. osób, które mają na koncie tylko jedną egzaminacyjną porażkę.

Do matury poprawkowej mogą przystąpić ci, którzy podczas egzaminów maturalnych w maju nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego lub ustnego, czyli uzyskali mniej niż wymagane 30 proc. punktów.

W tym roku - według informacji CKE - prawo do przystąpienia do poprawki ma 31,8 tys. uczniów, czyli 12,9 proc. wszystkich zdających.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, niezbędne było złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musiał dostarczyć nie później niż do 11 lipca 2019 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył.

Pisemna poprawka egzaminu maturalnego odbędzie się już jutro - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00.

Reklama

Ustna poprawka egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych potrwa natomiast dwa dni - 20 i 21 sierpnia 2019 r. (wtorek i środa).

Wyniki uczniów zdających maturę poprawkową zostaną ogłoszone 11 września 2019 r.  W tym dniu abiturienci otrzymają też świadectwa.

W naszym raporcie specjalnym "Matura 2019" opublikujemy we wtorek arkusze CKE i proponowane rozwiązania z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego z matury poprawkowej.  Bądźcie z nami! 

Zobacz też arkusze CKE i proponowane odpowiedzi z matury 2019

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama