Reklama

Reklama

Odwołanie się od wyniku matury po nowemu

Każdy maturzysta, który ma wątpliwości co do wyniku, jaki uzyskał na egzaminie dojrzałości, ma prawo do odwołania. Od 2017 roku funkcjonuje "druga instancja" odwoławcza – Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Skorzystało z niej już 755 zdających. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło biologii.

Ile razy rozstrzygano na korzyść maturzystów?

Mimo że KAE jest nowością, bo funkcjonuje od zeszłego roku, skorzystało z niej 755 zdających. Maturzyści odwołali się od 2 220 zadań, wśród których prym wiodła biologia - 1700 odwołań, na drugim miejscu uplasowała się chemia, choć różnica jest znacząca, bo zastrzeżenia zgłoszono jedynie do 221 zadań. 

Jak informuje nas dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, kolegium rozstrzygnęło na korzyść maturzystów w przypadku 104 zadań, w tym: 72 z biologii i 10 z chemii.

- Odsetek zadań, w którym KAE zadecydowało o zmianie liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, wyniósł więc około 4,5 proc. - podsumowuje Marcin Smolik.

Reklama

Jak wygląda procedura odwołania się?

Od zeszłego roku procedura odwoływania się od wyniku może mieć dwa etapy.

Maturzysta, który uważa, że jego praca nie została poprawnie oceniona, ma prawo złożyć odwołanie. Jak to zrobić?

Najpierw należy skorzystać z możliwości obejrzenia swojego arkusza egzaminacyjnego. W tej sprawie trzeba zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania świadectwa dojrzałości. Miejsce i czas wglądu do pracy wyznacza dyrektor właściwej dla abiturienta okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Oglądając swoją prace, maturzysta może wykonać notatki czy zdjęcia arkusza.

Jeśli wgląd do pracy potwierdzi wątpliwości co do sposobu ocenienia zadań, maturzysta powinien złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. I tu bardzo ważne! Trzeba to zrobić w ciągu dwóch dni roboczych od czasu wglądu do swojej pracy.

Wówczas dyrektor OKE wyznacza egzaminatora - innego niż ten, który pierwotnie oceniał pracę - i on zajmuje się weryfikacją.

O jego wyniku informuje maturzystę dyrektor OKE, w terminie 14 dni od czasu złożenia wniosku o weryfikację. Jeśli egzaminator uzna, że popełniono błąd i zaniżono sumę punktów, dyrektor OKE może ocenę zmienić. Wówczas dotychczasowe świadectwo dojrzałości zostaje anulowane i wydaje się nowe z poprawionym wynikiem.

Nowa "druga instancja"

Od 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło możliwości ponownego odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

- Lista arbitrów jest prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, który przekazuje ją do dyrektora CKE, który z kolei wskazuje po dwóch arbitrów (według kolejności wpisu na listę) do rozpatrzenia każdego odwołania. W skład każdego zespołu wchodzi doświadczony egzaminator oraz pracownik szkoły wyższej - specjalista w danej dziedzinie - wyjaśnia Interii dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Wniosek o odwołanie do Kolegium należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji z OKE odnośnie wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek ten - choć kierowany jest do dyrektora CKE - składa się we właściwej sobie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Kolegium Arbitrażu ponownie ocenia pracę. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Jeśli zasiadający w nim eksperci uznają, że wynik został zaniżony, dochodzi do zmiany liczby punktów. Wówczas, podobnie jak w pierwszym przypadku, dyrektor OKE wydaje nowe świadectwo dojrzałości.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy