Reklama

Reklama

Matura ustna z języka polskiego 2018. Jak się przygotować?

Matura ustna z języka polskiego jest egzaminem obowiązkowym i wszyscy uczniowie zdają ją na tym samym poziomie. Egzamin składa się z trzech części. Zobacz, jak najlepiej się do niego przygotować!

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 składa się z trzech części. Są to zadania: literackie, językowe i ikoniczne.

Najważniejsze podczas zdawania matury ustnej jest zrozumienie polecenia i poprawne skonstruowanie swojej wypowiedzi.  

Matury ustne z języka polskiego będą w tym roku przeprowadzane w szkołach od 9 do 22 maja.

Przebieg egzaminu

Maturzysta po wejściu do sali egzaminacyjnej i załatwieniu spraw organizacyjnych (m.in. pokazanie dowodu), losuje zadanie egzaminacyjne, a następnie przez około 15 minut przygotowuje się do wypowiedzi (może być krócej, ale nie dłużej). W tym czasie można robić sobie notatki na kartkach z pieczątką szkoły.

Reklama

Egzamin trwa około 15 minut. Składa się z wypowiedzi maturzysty oraz rozmowy z zespołem egzaminacyjnym. Wypowiedź monologowa zdającego trwa około 10 minut (może być krócej, ale nie dłużej), a egzaminatorzy nie mogą w tym czasie przerywać maturzyście. Rozmowa z komisją trwa następnie około 5 minut. Dotyczy problemu określonego w zadaniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz zagadnień, które maturzysta poruszył w czasie swojej wypowiedzi. 

Maturzysta w czasie egzaminu ustnego nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

W sali egzaminacyjnej może w w tym samym czasie przebywać dwóch maturzystów - jeden, który przygotowuje się do wypowiedzi i drugi, który zdaje egzamin. 

Ważne: Podczas swojej wypowiedzi wykorzystajcie wiedzę, jaką udało się wam zdobyć przez lata nauki. Pomyśl o przeczytanych lekturach, poznanych filmach i spektaklach teatralnych, muzyce, odwiedzonych muzeach czy wystawach, a nawet programach telewizyjnych czy rzeczach przeczytanych w internecie (blogi, fora internetowe, gry komputerowe, teksty kultury itp.).

Niezbędna znajomość lektur

Podczas matury ustnej z języka polskiego niezbędna jest znajomość obowiązkowych lektur, które w podstawie programowej zostały oznaczone "gwiazdką" (więcej na temat lektur do matury 2018 przeczytasz TUTAJ).

Ważna poprawna wypowiedź retoryczna

Aby na egzaminie ustnym stworzyć poprawną wypowiedź retoryczną, postępuj zgodnie z krokami, o których przypomina CKE:

  • zinterpretuj dołączony do zadania tekst kultury pod kątem problemu, który został wskazany w poleceniu 
  • odwołaj się podczas wypowiedzi do innych tekstów kultury 
  • stosuj pojęcia i terminy nazywające zjawiska teoretycznoliterackie i kulturowe
  • twoja wypowiedź powinna być poprawna pod kątem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym 
  • mów zgodnie z zasadami kultury żywego słowa

Zobacz również specjalne wideo, które przygotowała CKE. Na nagraniu można zobaczyć, jak będzie przebiegał egzamin ustny z języka polskiego.

Reklama

Reklama

Reklama