Reklama

Reklama

Matura ustna język polski 2018. Przykładowe pytania

Trwa maturalny maraton 2018. Abiturienci mają już za sobą większość egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Wciąż odbywają się jednak egzaminy ustne, m.in. z języka polskiego. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, z którymi każdy maturzysta powinien zapoznać się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Publikujemy również przykładowe pytania i tematy z matury ustnej z języka polskiego 2018.

Reklama

Najważniejsze informacje przed wejściem na salę egzaminacyjną

Matura ustna z języka polskiego sprawdza umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat. Maturzysta, wchodząc do sali egzaminacyjnej, losuje jedno zadanie składające się z tekstu kultury oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎Następnie przygotowuje się indywidualnie, by wygłosić swoją wypowiedź.

Reklama

Cały egzamin trwa około 30 minut. Składa się z trzech części: przygotowania (nie dłużej niż 15 minut), wypowiedzi monologowej maturzysty (około 10 minut) oraz rozmowy zdającego z zespołem egzaminacyjnym (około 5 minut).

Tekst kultury przywołany poleceniu powinien zainspirować maturzystę. Podczas wypowiedzi abiturient ma za zadanie poszerzyć wątki zawarte poleceniu oraz odwołać się do innych, dowolnie wybranych tekstów.

Wypowiedź abiturienta musi być poprawna pod względem językowym, logicznym i retorycznym. W trakcie rozmowy z zespołem, egzaminatorzy mogą poprosić maturzystę o dodatkowe wyjaśnienia lub o pogłębienie wybranych aspektów wypowiedzi. Co ważne, zespół egzaminacyjny nie może odwoływać się do faktów ani lektur, które nie zostały przywołane przez abiturienta podczas jego wypowiedzi.

Jakie tematy pojawiły się na maturze ustnej 2018?

Matura ustna z języka polskiego wystartowała 9 maja i potrwa aż do 22 maja. Poniżej publikujemy kilka tematów, które pojawiły się w ostatnim tygodniu (od 14 do 18 maja).

Temat 1: Jak artyści ukazują słabość i siłę człowieka? Odwołaj się do fragmentu "Starego człowieka i morze" Ernesta Hemingway'a i wybranych tekstów kultury. 

Temat 2: Za pomocą jakich środków językowych przedstawiane są emocje? Odwołaj się do "Dziennika" Witolda Gombrowicza, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń.

Temat 3: Język jako część kultury. Omów zagadnienie na podstawie tekstu "Język w komunikowaniu" Mariana Bogajskiego, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury. 

Temat 4: Jak artyści ukazują rolę pieniędzy w życiu człowieka? Omów na podstawie obrazu "Skąpiec" Bronisława Linke i innych tekstów literackich.

Temat 5: Jakie środki językowe występują w reklamie? Odwołaj się do tekstu "Język na sprzedaż" Jerzego Bralczyka, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.

Temat 6: Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia? Odnieś się do fragmentu powieści "Futu.re" Dmitrija Głuchowskiego i wybranych tekstów kultury.

Temat 7: Przedstaw, w jaki sposób twórcy ukazują duchowość człowieka. Na podstawie utworu Jana Twardowskiego "Wyjaśnienie" i wybranych tekstów kultury.

Temat 8: Jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach upływ czasu? Rozważ problem, odwołując się do wiersza Wisławy Szymborskiej "Kilkunastoletnia" oraz wybranych tekstów kultury.

Temat 9: Czym dla człowieka jest samotność? Odwołaj się do wiersza Adama Mickiewicza "Do samotności" i innych tekstów kultury.

Temat 10: Jakie znaczenie dla twórców ma inspirowanie się dziełami innych epok? Uzasadnij, odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta "Nike, która się waha" i wybranych tekstów kultury.

Temat 11: W jaki sposób artyści ukazują nastrój tajemniczości? Odwołaj się do obrazu "Cmentarz klasztorny zimą" Caspara Davida Friedricha i innych tekstów literackich.

Temat 12: W jaki sposób autor kreuje nastrój w utworze? Odwołaj się do obrazu Mariusza Lewandowskiego "Szepty starego lasu" i innych tekstów kultury.

Temat 13: Jak autorzy przedstawiają refleksje na temat honoru? Omów zagadnienie na podstawie fragmentu "Lalki", całego tekstu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.

Temat 14: Jaki obraz buntowników odnajdujemy w tekstach kultury? Odwołaj się do "Mój jest ten kawałek podłogi" Waldemara Miszczora oraz wybranych tekstów kultury.

Temat 15: Jak autorzy dzieł przedstawiają i opisują świat? Omów na podstawie wiersza Adama Asnyka "XIX-mu wiekowi" i wybranych tekstów kultury.

Zobacz dotychczasowe arkusze maturalne 2018: 

Język niemiecki (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język niemiecki (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Matematyka (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Matematyka (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język angielski (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język angielski (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język polski (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

WOS (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy dla liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy