Reklama

Reklama

Matura 2018. Historia sztuki - arkusz CKE i rozwiązania

Historię sztuki zdawało dziś 2790 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz 468 osób z poprzednich roczników. Poniżej publikujemy arkusz CKE z historii sztuki - poziom rozszerzony wraz z proponowanymi rozwiązaniami.


Matura 2018 z historii sztuki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godzinie 14:00, zdający mieli 180 minut na jej napisanie. Arkusz z historii sztuki składał się z 14 różnego typu zadań - zarówno zamkniętych jak i otwartych. Sprawdzały one między innymi wiedzę o epokach, kierunkach, stylach i tendencjach w sztuce, znajomość twórczości wybitnych artystów, miejsc usytuowania obiektów architektury lub przechowywania dzieł sztuk plastycznych, a także znajomość terminów i pojęć z dziedziny sztuki, technik artystycznych i ikonografii.

Reklama

Od zdających wymagano także rozumienia terminów z dziedziny sztuki, rozpoznania podstawowych motywów ikonograficznych oraz kojarzenia tych motywów ze źródłami literackimi.

Matura 2018. Zasady zdawania egzaminu dojrzałości

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru znajduje się właśnie historia sztuki oraz: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. 

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Historia sztuki (poziom rozszerzony) - arkusz CKE (pobierz tutaj)

PUBLIKUJEMY ARKUSZ CKE HISTORIA SZTUKI (poziom rozszerzony). A PO GODZ. 20:00 ROZPOCZNIEMY PUBLIKOWANIE NIEOFICJALNYCH ROZWIĄZAŃ. Wciśnij F5, strona nie odświeża się automatycznie!

Kolejne zadania znajdziesz na stronie nr 2.

Zobacz dotychczasowe arkusze z matury 2018: 

Matematyka (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Matematyka (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język angielski (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język angielski (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język polski (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język polski (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Biologia (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy dla liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy