Reklama

Reklama

Zalewska: Będą zmiany w egzaminach zawodowych

Przystąpienie do egzaminu zawodowego po zakończeniu cyklu nauki na każdą kwalifikację zawodową będzie obowiązkowe - zapowiedziała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Przystąpienie do egzaminu ma być warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy.

Podczas Kongresu Powiatów "Dobry Zawód" minister w swoim wystąpieniu zapowiedziała wiele zmian dla uczniów szkół branżowych i technicznych oraz dla nauczycieli.

"Sporo zmian będzie w egzaminach. Po pierwsze: uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego po każdej kwalifikacji" - zapowiedziała minister. "Przystąpienie do egzaminu będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy. Przystąpienie a nie koniecznie zdanie" - zaznaczyła.

Od 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana on-line, a w części praktycznej w wybranych kwalifikacjach zadania egzaminacyjne będą jawne. "Chcemy, by młody człowiek umiał posłużyć się obrabiarką, a niekoniecznie o niej pisać" - zaznaczyła. Minister zapowiedziała także, że na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe umieszczony będzie uśredniony wynik z obu części egzaminu - teoretycznej i praktycznej.

Reklama

Zachęty finansowe dla uczniów

Zmiany będą też - jak poinformowała Zalewska - w egzaminach czeladniczych w rzemiośle. "Mamy teraz taką sytuację, że rzemiosło ma trochę swój własny egzamin, który nie poddaje się różnego rodzaju ocenom rynkowym, a my potwierdzamy tę jakość. Musimy się z izbami rzemieślniczymi dogadać. Myślę, że tak się stanie" - oceniła. Minister zapowiedziała, że chce, by po zmianach uczeń przystępował w części pisemnej do egzaminu przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w szkole, zaś w części praktycznej do egzaminu przed komisją izb rzemieślniczych z udziałem egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Minister mówiła też o zachętach finansowych dla uczniów. Środki na nie mają pochodzić z różnych źródeł, m.in. z funduszy europejskich, będących w gestii urzędów marszałkowskich. Zapowiedziała podwyższenie stawek minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników, realizujących przygotowanie zawodowe oraz dodatkowe zwiększenie dla nich stawek wynagrodzenia w zawodach deficytowych.

Kompleksowe doradztwo zawodowe

Wprowadzone ma być też kompleksowe doradztwo zawodowe w systemie oświaty: począwszy od preorientacji zawodowej w przedszkolu, orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej, do doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Odnosząc się do poruszanej na kongresie kwestii kadry kształcenia zawodowego, Zalewska przypomniała, że już pewne zmiany w tym zakresie przeprowadzono w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych m.in. przez "uwolnienie" pensji nauczyciela kształcącego w zawodzie.

Zalewska zaznaczyła, że oprócz tego MEN planuje również zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach materiałami dydaktycznymi (np. e-materiałami, symulatorami), ujednolicone pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin, wprowadzenie komponentu doradztwa zawodowego do przygotowania pedagogicznego oraz skrócenie kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo zaproponowane zostanie wprowadzenie obowiązkowych branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy