Reklama

Reklama

Wykłady o Jarosławie Kaczyńskim na UW

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego podczas letniego semestru mogą uczestniczyć w wykładach poświęconych prezesowi PiS. "Socjologia Jarosława Kaczyńskiego" to nowy przedmiot w Instytucie Socjologii prowadzony przez prof. UW Pawła Śpiewaka.

"Tytuł zajęć jest celowo dwuznaczny. Warto poznać socjologiczny obraz Polski Jarosława Kaczyńskiego i zobaczyć go (z jego formacją) jako przedmiot socjologicznej obserwacji" - czytamy w opisie przedmiotu. 

Reklama

"Zasadnicze pytania zajęć to: kim i z jaką wizją świata szef PiS zdobył i utrzymuje władzę; kolejne: co sprawia, że mimo wielu krytyk utrzymuje jego formacja bardzo wysoki poziom społecznego poparcia i wreszcie, co stanowi o języku czy wręcz ideologii PiS tak, jak bywa przedstawiania przez liderów partii; który z elementów mowy publicznej ma decydujący charakter. Chodzi nie tylko o treść wypowiedzi, ale również przyjrzenie się technikom retorycznym stosowanym przez lidera partii" - wskazano.  

Kurs trwa jeden semestr. Skierowany jest do studentów studiów magisterskich. Zajęcia odbywają się w środy o godz. 16.00. Mają charakter nieobowiązkowego seminarium.

Literatura, z którą studenci mają zapoznać się w ramach przedmiotu, obejmuje m.in. tytuły: "Rok dobrej zmiany" Michała Sutowskiego, "Populizm" red. Olgi Wysockiej, "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego" Michała Krzymowskiego, "Postkomunizm" Jadwigi Staniszkis, "Historia polityczna Polski 1989-2005" Antoniego Dudka, "Czas Kaczyńskiego" Roberta Krasowskiego czy "Porozumienie przeciw monowładzy" autorstwa samego Jarosława Kaczyńskiego. Studenci mają też na bieżąco zapoznawać się z badaniami sondażowymi CBOS.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama