Reklama

Reklama

Matura 2018. Kiedy wyniki?

Wyniki matur 2018 zostaną ogłoszone 3 lipca. Wszyscy ci, którzy podchodzili do egzaminu w terminie poprawkowym, wynik poznają dopiero 11 września.

Matury 2018 odbywają się w terminie od 4 do 25 maja. Z kolei termin poprawkowy wyznaczono na sierpień. Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Maturzysta musiał też przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Reklama

Z kolei wyniki z egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone 11 września.

Jak wygląda świadectwo maturalne?

Każdy absolwent, który zdał maturę, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎ Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki z poszczególnych przedmiotów, jakie zdający uzyskał. Wyniki te będą przedstawiane w dwóch ‎formach: jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa.

Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎

Czytaj także: Jak odwołać się od wyniku matury? Wyjaśniamy (kliknij tutaj)

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy