Reklama

Reklama

Gdzie na studia? Najlepsze polskie uczelnie

Jakie studia wybrać – zastanawia się z pewnością nie jeden tegoroczny maturzysta. Tym, którzy chcieliby studiować na najlepszych polskich uczelniach pomoże ranking przygotowany przez Perspektywy 2017.

Ranking przygotowywany przez Perspektywy prezentuje uczelnie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora i kształci się w nich co najmniej 200 studentów.

W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.

Na pierwszym miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, tuż za nim znajduje się Uniwersytet Jagielloński, trzecie miejsce zajmuje Politechnika Warszawska. Czwarta pozycję zajmuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, piąta jest Politechnika Wrocławska.

Reklama

Pełny ranking Perspektywy 2017 znajdziesz tutaj

Uczelnie oceniono według następujących kryteriów:

- prestiż (badano na podstawie liczby wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej oraz uznania międzynarodowego czyli pozycji uczelni w światowych rankingach),

- absolwenci na rynku pracy (na podstawie preferencji pracodawców i ekonomicznych losów absolwentów),

- innowacyjność (zastosowano cztery kryteria - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych, pozyskane środki UE, sprzedane licencje i liczba firm spin-off, spin-out)

- potencjał naukowy (kryteria: uprawnienia habilitacyjne i doktorskie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna)

- efektywność naukowa (kryteria: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, h-index)

- warunki kształcenia (kryteria: dostępność kadr wysokokwalifikowanych, akredytacje)

- umiędzynarodowienie (kryteria: programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka, wielokulturowość środowiska studenckiego).

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy