Reklama

4-20 czerwca: Dodatkowa sesja matur

W poniedziałek rano rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mogli do nich przystąpić w sesji majowej.

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się w poniedziałek rano dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do nich w sesji majowej.

W poniedziałek rano rozpocznie się też dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych.

Dodatkowa sesja maturalna odbędzie się od 4 do 20 czerwca. Podobnie jak w sesji majowej egzaminy pisemne będą rano - początek o godz. 9 - i po południu - początek o godz. 14.

Do przystąpienia do egzaminów maturalnych w sesji czerwcowej konieczna jest zgoda dyrektora odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Reklama

Szczegółowa rozpiska

W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej rano abiturienci przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 342 maturzystów, a na rozszerzonym - 114.

Na wtorek - 5 czerwca - zaplanowano egzamin z matematyki. Rano na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym. Pierwszy ma zdawać 587 osób, a drugi - 236 osób.

Egzamin z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego - odbędzie się w środę 6 czerwca. W przypadku egzaminów z języków obcych - tak jak było w przypadku języka polskiego i matematyki - oba poziomy będą przeprowadzane jednego dnia. Termin egzaminu z niemieckiego wyznaczono na 13 czerwca, z rosyjskiego - 14 czerwca, z francuskiego - 15 czerwca, z hiszpańskiego - 18 czerwca, a z włoskiego - 19 czerwca.

Język angielski na poziomie podstawowym ma zdawać 413 abiturientów, a na rozszerzonym - 249; niemiecki odpowiednio: 49 i 32; rosyjski: 39 i 17; francuski: 1 i 4; hiszpański: na poziomie podstawowym - 1; włoski: na poziomie rozszerzonym - 3. Nikt nie złożył deklaracji zdawania egzaminu z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym ani włoskiego na poziomie podstawowym.

Na 7 czerwca rano zaplanowano egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, informatyki i historii sztuki; 8 czerwca: rano - z biologii, po południu - z historii; 11 czerwca: rano - fizyki, po południu - z geografii; 12 czerwca: rano - z chemii, po południu - z historii muzyki. Na ostatni dzień sesji dodatkowej - 20 czerwca - zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych, języków regionalnych i z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów ze szkół dwujęzycznych.

Biologię ma zdawać 341 abiturientów, chemię - 308, geografię - 101, wiedzę o społeczeństwie - 100, fizykę - 68, historię - 54, informatykę - 50, filozofię - 11, historię sztuki - 20, historię muzyki - 2, matematykę w języku angielskim - jedna osoba.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał łaciny i kultury antycznej. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków mniejszości narodowych: litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego oraz z języków regionalnych: łemkowskiego i kaszubskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowa ustna sesja maturalna potrwa od 4 do 9 czerwca.

Egzaminy gimnazjalne

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu, odbędą się w poniedziałek, wtorek i środę, czyli 4, 5 i 6 czerwca.

Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1832 uczniów, z języka polskiego - 1837. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1897 uczniów, tyle samo do egzaminu z matematyki.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego - najczęściej gimnazjaliści wybierają angielski. W sesji dodatkowej, egzamin z tego języka będzie zdawało 1702 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 251 uczniów, z rosyjskiego - 33, z francuskiego - 9, hiszpańskiego - 6, włoskiego - 4 uczniów.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla tych, którzy na egzaminie wybrali język, jakiego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dlatego część gimnazjalistów zdających 6 czerwca egzamin z języka obcego będzie go zdawała na obu poziomach.

Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym piszą go w macierzystej szkole. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Tylko egzamin maturalny z informatyki abiturienci będą pisali w swoich szkołach, ponieważ część zadań jest rozwiązywanych z wykorzystaniem komputera (konieczne jest odpowiednie oprogramowanie).

PAP
Dowiedz się więcej na temat: matura

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy