Reklama

Reklama

Matura 2017 z matematyki. Uwaga na zadania otwarte!

Matura z matematyki na poziomie podstawowym już 5 maja. Abiturienci zmierzą się z zadaniami otwartymi oraz zamkniętymi. Które z nich w ubiegłym roku okazały się najtrudniejsze? Sprawdziliśmy!

Zestawienie najtrudniejszych zadań z matematyki - poziom podstawowy - przygotowaliśmy w oparciu o analizę arkuszy abiturientów - matematyka poziom podstawowy 2016 - przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

W ubiegłym roku najtrudniejsze okazały się zadania otwarte. Z poleceniami numer: 29,31,32 i 34 radziło sobie niewiele ponad 30 proc. uczniów. Ubiegłorocznym maturzystom na maturze z matematyki na poziomie podstawowym najgorzej poszło rozwiązywanie zadania nr 30 - tylko 23 proc. z nich rozwiązało go poprawnie.

Reklama

Przyjrzyjmy się zatem bliżej zadaniom, które uczniom sprawiły najwięcej trudności. Zacznijmy od najtrudniejszego - nr 30. Sprawdzało ono umiejętności i wiedzę z zakresu wyrażeń algebraicznych - używania wzorów skróconego mnożenia.

Zadanie nr 29 sprawdzało umiejętność rozumowani i argumentacji z zakresu planimetrii. Zdający musiał rozpoznać trójkąty podobne i wykorzystać - także w kontekstach praktycznych - cechy podobieństwa trójkątów. Tylko 30 proc. zdających poprawnie rozwiązało to zadanie.

Zadanie 31 dotyczyło liczb rzeczywistych. Sprawdzało, czy maturzysta potrafi wykorzystać definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym oraz wykorzystuje podstawowe własności potęg - również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią i informatyką. Poprawnie rozwiązało je 34 proc. zdających.

Zadanie 33 pochodziło z obszaru stereometrii. Sprawdzało, czy zdający stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól, powierzchni i objętości. Oraz zna i potrafi użyć twierdzenia Pitagorasa. Z tym zadaniem poradziło sobie 32 proc. maturzystów.

Ostatnie zadanie zarówno na ubiegłorocznej maturze jak i w naszym zestawieniu - 34 - sprawdzało wiedzę z zakresu modelowania matematycznego.  Zawierało elementy statystyki opisowej, teorii prawdopodobieństwa i kombinatoryki. Sprawdzało, czy zdający oblicza prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach, stosując klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

Przypominamy, że o godzinie 14:00 w dniu matury 2017 z matematyki (poziom podstawowy) na naszym portalu opublikujemy najpierw arkusz CKE, a następnie rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądźcie na bieżąco i śledźcie nasz raport Matura 2017

Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku: Interia Matura, gdzie publikujemy wskazówki i materiały, które pomogą wam w przygotowaniach do tegorocznej matury.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy