Reklama

Reklama

Matura 2017: Na matematyce m.in. dowodzenie, funkcje i własności figur geometrycznych

Arkusz z matematyki podstawowej zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych. Maturzyści, którzy w piątek pisali obowiązkowy egzamin, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

 ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI z matematyki - poziom podstawowy (kliknij tutaj)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego na poziomie podstawowym (kliknij tutaj)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego - poziom rozszerzony (kliknij tutaj)

Reklama

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

Zdający egzamin musieli wykazać się umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia piątego w postaci iloczynowej.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej oraz funkcji trygonometrycznych.

W zadaniach maturzyści musieli zastosować wiadomości dotyczące rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. własności kątów wpisanych i środkowych, figur podobnych. Jedno z zadań wymagało obliczenia obwodu trójkąta prostokątnego, znając jego kąty. W kilku zadaniach figury geometryczne umieszczone były na płaszczyźnie kartezjańskiej, więc zdający egzamin musieli pokazać, że znają zagadnienia z geometrii analitycznej, np. wyznaczyć tangens kąta nachylenia prostej do osi x, wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do danej prostej. W jednym z zadań należało sprawdzić, który z podanych punktów należy do okręgu o środku w punkcie (2,3) i promieniu długości 5. Zadanie, za które można było zdobyć najwięcej, czyli 5 punktów polegało m.in. na wyznaczaniu równania prostej przechodzącej przez dane punkty, szukaniu współrzędnych punktu wspólnego dwóch prostych, obliczaniu pola trójkąta. Niektóre zadania dotyczyły figur geometrycznych w przestrzeni, czyli brył.

W arkuszu znalazły się też zadania dotyczące ciągów liczbowych - arytmetycznego i geometrycznego, obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia; na przykład: ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3.

"Nic mnie nie zaskoczyło, tym bardziej, że zdaję matematykę rozszerzoną. W kilku zadaniach wyszły dziwne wyniki z bardzo dużymi pierwiastkami. Za to wyjątkowo łatwe były zadania zamknięte" - oceniła Zuzanna z kaliskiego LO. Na zadania z pierwiastkami zwróciła uwagę także inna abiturientka z tej samej szkoły Monika. "Nie było aż tak źle, jak myślałam przed maturą. Ale niektóre wyniki wywoływały niepokój, bo wychodziły pierwiastki z tysięcznymi liczbami" - powiedziała.

O tym, że egzamin nie były szczególnie trudny mówili też abiturienci z technikum w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. "Egzamin nie wydawał się szczególnie trudny, ale zobaczymy jakie będą jego wyniki. Najtrudniejsze były dla mnie zadania związane z określaniem prawdopodobieństwa. Z nierównościami poradziłem sobie nieco lepiej. Nie wiele pamiętam, bo jestem jeszcze w lekkim szoku. Wyszedłem dość szybko, ale w stresie uciekły mi z głowy nawet odpowiedzi, które zaznaczyłem. Nie jestem orłem z matematyki" - zaznaczył Piotr.

Matura 2017. Wyciekły arkusze? Uwaga na przecieki!

Bądź na bieżąco z Interią! Zajrzyjcie do naszego raportu specjalnego z arkuszami i odpowiedziami Matura 2017Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy