Reklama

Reklama

Matura 2016: Język niemiecki, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Język niemiecki - poziom rozszerzony - u nas znajdziesz arkusze i proponowane przez naszego eksperta wypowiedzi. Na maturze w 2016 roku chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 8,3 tys. abiturientów. Tuż po 19 na stronie Interii znajdziesz arkusz i rozwiązania z tego przedmiotu!

Matura 2016: Język niemiecki, poziom rozszerzony - POBIERZ ARKUSZ

Matura 2016: Język niemiecki, poziom rozszerzony - TRANSKRYPCJA

Matura 2016: Język niemiecki podstawowy. Arkusz CKE i rozwiązania

Jakie formy pisemne były do wyboru na języku niemieckim na poziomie rozszerzonym? Rozprawka, czyli wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem. 

Reklama

Artykuł publicystyczny, w którym zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.  

List formalny jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp. Dobrze napisany list formalny: zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany, omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny, zawiera elementy typowe dla formy: odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący, akapity itp. 

PROPONOWANE ODPOWIEDZI, PAMIĘTAJ, ABY WCISNĄĆ F5, STRONA NIE ODŚWIEŻA SIĘ AUTOMATYCZNIERozwiązań i arkuszy maturalnych należy szukać na stronie głównej portalu Interia i na naszym Facebooku - Interia Matura.

Sprawdź terminy egzaminów w kalendarzu szkolnym

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy