Reklama

Reklama

Zalewska o kolejnych zmianach w edukacji. Projekt już w marcu

W marcu do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający możliwość odwołania się od wyniku matury i likwidujący sprawdzian dla szóstoklasistów – zapowiedziała w piątek minister edukacji Anna Zalewska.

Informację tę podała podczas konferencji prasowej, na której podsumowywała 100 dni rządu Beaty Szydło w dziedzinie edukacji.

Zalewska poinformowała, że w projekcie noweli będą także zapisy dotyczące uszczelnienia dotacji przekazywanych dla niepublicznych placówek oświatowych.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w projekcie będą zapisy umożliwiające maturzystom odwołanie się od wyniku egzaminu nie tylko do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale także do kolegium arbitrażu przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ma to być możliwe od przyszłego roku.

Reklama

Kopeć podał, że wcześniej - już w tym roku - maturzysta występujący o możliwość wglądu do własnej pracy, będzie mógł ją sfotografować. Obecnie może tylko sporządzić notatki z tego wglądu.

Zapowiedziana nowelizacja ma także zlikwidować od przyszłego roku szkolnego obowiązkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany w kwietniu. Uczniowie, którzy są obecnie w klasach VI szkoły podstawowej mają być ostatnim rocznikiem, który do niego przystąpi.

Zalewska poinformowała, że w projekcie znajdą się też zapisy uszczelniające przyznawanie dotacji dla niepublicznych placówek. Minister zaznaczyła, że kontrowersje szczególnie dotyczą szkół policealnych dla dorosłych. "Uszczelnienie będzie skutkowało ponad 100 mln zł oszczędności dla samorządów i 25 mln zł dla budżetu" - podała.

Minister przypomniała też najważniejsze uchwalone zmiany: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

"Jeśli chodzi o ministerstwo edukacji to dużo się dzieje" - oceniła Zalewska. "Po pierwsze wprowadziliśmy obowiązek szkolny od siódmego roku życia (...), prawo do rozpoczęcia edukacji od szkolnej od szóstego roku życia i obowiązek przedszkolny dla dziecka sześcioletniego" - wyliczała. "Wzmocniliśmy jednocześnie rolę kuratora oświaty" - dodała. Nowelizacja została uchwalona przed Sejm 29 grudnia ub.r. i weszła w zżycie 23 stycznia.

"W tej chwili dokonujemy zmian w Karcie Nauczyciela. Skończyły się konsultacje społeczne, projekt został pozytywnie rekomendowany przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu. Znosimy obowiązkowe "godziny karciane", mówimy o komisjach dyscyplinarnych, porządkujemy rzeczywistość szkolną i umiejscawiamy w ustawie profesora oświaty" - powiedziała szefowa MEN.

"Wprowadziliśmy bardzo trudną ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Zawodowych" - przypomniała Zalewska. "To bardzo ważna ustawa dla rynku pracy i dla pracowników. Powoduje, ze będziemy mieli w Polsce jednolity system potwierdzania kwalifikacji" - uzupełniła wiceminister edukacji Teresa Wargocka, która odpowiada w resorcie m.in. za szkolnictwo zawodowe. Poinformowała, że trwają prace nad aktami wykonawczymi do ustawy - chodzi o 13 rozporządzeń, 7 z nich jest już gotowych do uzgodnień zewnętrznych. "Chcemy aby system od strony prawnej był przygotowany do działania 15 lipca" - dodała.

Mówiąc o działaniach resortu edukacji Zalewska przypomniała też o dokończeniu projektu e-podręcznik i zapowiedziała jego kontynuację, która ma polegać na obudowaniu kolejnymi materiałami istniejących już e-podręczników oraz o współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Chodzi o przygotowanie nauczycieli we wszystkich szkołach do nauki programowania oraz o zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do internetu szerokopasmowego.

Zalewska przypomniała także, że na początku lutego ruszyła, zainicjowana przez MEN, ogólnopolska debata na temat stanu edukacji, która zakończy się pod koniec czerwca.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama