Reklama

Reklama

Uczniowie rozpoczynają pisanie matury międzynarodowej

Trzeba zdać sześć egzaminów, z czego co najmniej trzy na poziomie rozszerzonym. Ten egzamin jest rozpoznawany na całym świecie i ułatwia otwieranie bram do najbardziej prestiżowych uczelni. Uczniowie rozpoczynają dziś zdawanie matury międzynarodowej.

Wicedyrektor XXXIII Liceum im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Grażyna Kania wyjaśnia, że ten egzamin trwa tak naprawdę dwa lata. Wcześniej trzeba napisać serię esejów, czy przygotować wypowiedzi ustne. Stanowią one nawet 30 procent końcowej oceny maturalnej.

Grażyna Kania mówi, że decydując się na maturę międzynarodową, uczeń sam wybiera swoją ścieżkę edukacyjną. Ma wtedy do wyboru bardzo wiele przedmiotów, znacznie więcej niż w polskim systemie edukacji. Są to np. ekonomia, zarządzanie, ale też film, taniec, czy sztuki plastyczne.

Matura międzynarodowa rozpoczyna się o 8.30 od egzaminu z języka angielskiego. Uczniowie przez 24 godziny muszą trzymać w tajemnicy polecenia, jakie pojawiły się w arkuszu. To dlatego, że ten sam egzamin będą zdawać uczniowie, którzy mieszkają w innych strefach czasowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama