Reklama

Reklama

Najlepsze licea i technika w Rankingu STEM Perspektywy 2016

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie ponownie zwyciężyło w Rankingu STEM Perspektywy 2016 wskazującym szkoły najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Wśród techników zwyciężyło Technikum Łączności nr 14 w Krakowie.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

Ranking liceów

Ranking STEM wśród liceów przeprowadzono po raz drugi, wśród techników - po raz pierwszy.

Na drugim miejscu w tegorocznym rankingu liceów jest Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które w ubiegłym roku było na piątym miejscu. Na trzecim miejscu jest XIII LO w Szczecinie.

Reklama

Na czwartym miejscu znalazło się LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na piątym - Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, na szóstym - III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na siódmym - LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na ósmym - I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, na dziewiątym - V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na dziesiątym - VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Zwycięskie XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica - jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie; powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską - uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego - pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Ranking Techników

W Rankingu Techników STEM zwyciężyło Technikum Łączności nr 14 w Krakowie. Na drugim miejscu jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Na trzecim uplasowało się Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.

Czwarte jest Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, piąte - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, szóste - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, siódme - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ósme - Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, dziewiąte - Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, dziesiąte - Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Zwycięskie Technikum Łączności nr 14 działa w ramach Zespołu Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Powstało w 1945 r. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk, technik telekomunikacji. Ściśle współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczną w Krakowie, Politechniką Krakowską i Akademią Ekonomiczną. Uczniowie mają zajęcia na uczelniach, m.in. w laboratoriach, prowadzą je wykładowcy akademiccy.

STEM

W rankingu STEM (nazwa od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka), zarówno jeśli chodzi o licea, jak i o technika, uwzględniono te szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Ogłoszenie wyników rankingu

Nad prawidłowością przygotowania rankingu, ustaleniem jego metodologii, nadzorem nad weryfikacją danych oraz zatwierdzeniem i ogłoszeniem wyników czuwała kapituła złożona z osób zaufania publicznego, mających uznany dorobek w dziedzinach objętych rankingiem. Przewodniczącym kapituły jest rektor AGH w Krakowie prof. Tadeusz Słomka.

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się 31 czerwca w Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie podczas międzynarodowej konferencji "STEM Education for Innovation".

Matura 2016: Język polski podstawowy, arkusz CKE i rozwiązania eksperta Interii

Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Matura 2016. Język polski w "starej formule" - arkusz CKE

Matura 2016: Matematyka, poziom podstawowy - ARKUSZ

"Stara matura" 2016 - arkusz z matematyki

Matura 2016: Język polski podstawowy, arkusz CKE i rozwiązania eksperta Interii

Matura 2016: Język polski, poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Matura 2016. Język polski w "starej formule" - arkusz CKE

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy