Reklama

Reklama

Matura 2016: Poważny błąd w arkuszu maturalnym? CKE przeprasza

Wczoraj maturzyści zmagali się z egzaminem z informatyki. Sporo kontrowersji wywołało jednak zadanie numer 6.2., które znalazło się na egzaminie maturalnym z informatyki w "nowej" formule.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przyznała, że po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie arkusza egzaminacyjnego z informatyki na poziomie rozszerzonym (w "nowej" formule), w tym z recenzentami: akademickimi (pracownikami naukowymi) i nauczycielskim, w związku z brakiem kilku danych w pliku dane_6_2.txt do zadania 6.2., podjęła następujące rozstrzygnięcie. 

1. W zadaniu 6.2. rozwiązania zdających będą traktowane jako poprawne, jeżeli: a. poprawne są wyniki dla pierwszych 700 wierszy, czyli dla danych całkowicie zgodnych ze specyfikacją określoną w poleceniu do zadania 6.2. 

LUB

b. do oceny został przedstawiony program, który po uruchomieniu dla poprawnych danych daje poprawne wyniki. 

Reklama

CKE informuje także, iż zdający, którzy uznają, że opisana wyżej sytuacja dotycząca pliku z danymi mogła wpłynąć na rozwiązanie pozostałych zadań podczas egzaminu oraz nie satysfakcjonuje ich rozwiązanie opisane w pkt. 1. powyżej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym (w "nowej" formule) w terminie dodatkowym (13 czerwca br.). 

Zdający ci będą przystępowali wyłącznie do części drugiej egzaminu, tj. wykonania zadań z wykorzystaniem komputera. W przypadku części pierwszej wzięty pod uwagę będzie wynik uzyskany w egzaminie majowym. Zdających, którzy chcieliby przystąpić do części drugiej egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym w czerwcu, prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji w macierzystej szkole (na załączonym druku, nie później niż do 24 maja br.).

"Informacja o takiej możliwości zostanie przekazana wszystkim dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, ze zobowiązaniem do przekazania jej dyrektorom szkół, w których 17 maja przeprowadzany był egzamin z informatyki w "nowej" formule" czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie CKE. 

"Za zaistniałą sytuację - w imieniu własnym oraz twórców i recenzentów arkusza - wszystkich zdających, nauczycieli i dyrektorów szkół serdecznie przepraszam" - oznajmił dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zobacz także - dyrektor OKE w Krakowie o ocenianiu prac maturalnych:

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy