Reklama

Reklama

Matura 2016: Egzamin z filozofii

Punktualnie o 14 maturzyści zmierzą się z maturą z filozofii. Nie jest to egzamin obowiązkowy, przystępują do niego tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali wcześniej taką wolę. Po 19 na naszej stronie znajdziecie arkusz CKE dla matury z filozofii.

Maturę z filozofii w całym kraju będzie zdawać około tysiąc osób. Egzamin z filozofii na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, ponieważ nie ma progu zaliczeniowego, służyć ma tylko przy rekrutacji na studia. Arkusz egzaminacyjny z filozofii będzie zawierał około 20 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej. Maturzyści będą sprawdzani z umiejętności analizowania i interpretowania tekstów filozoficznych, konfrontowania stanowisk i poglądów różnych filozofów, umiejętność argumentowania własnego stanowiska, a także z umiejętności tworzenia tekstu i funkcjonalnego wykorzystania wiedzy z historii filozofii.

Reklama

Rozwiązań i arkuszy maturalnych należy szukać na stronie głównej portalu Interia i na naszym Facebooku - Interia Matura.

Wszystkie poprzedni arkusze i proponowane przez ekspertów Interii rozwiązania znajdziesz TUTAJ.

Sprawdź terminy egzaminów w kalendarzu szkolnym 

Reklama

Reklama

Reklama