Reklama

Reklama

Matura 2016: Dziś historia i informatyka. Opublikujemy arkusze i odpowiedzi

Maturę 2016 z historii na poziomie podstawowym będzie zdawać 21 349 osób z klas maturalnych, co daje 8,4 procent zdających. Egzaminy z historii w starej i nowej formule rozpoczną się punktualnie o 9:00. O 14 do egzaminu maturalnego przystąpią ci, którzy zdecydowali się zdawać maturę z informatyki. Po 14 na stronie Interii znajdziecie arkusze i proponowane przez naszego eksperta rozwiązania dla matury z historii. Po 19 opublikujemy arkusze z informatyki.

"Nowa matura" i "stara matura"

Od roku szkolnego 2014/2015 matura z historii może być zdawana tylko jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. Egzamin maturalny z historii na poziomie podstawowym w "starej maturze" trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu, obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny zawierający różnego rodzaju zadania: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu "prawda-fałsz") i zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania zwięzłych odpowiedzi. 

Większość stanowią zadania z tzw. wyposażeniem, a więc z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego, ilustracji (ikonografii), mapy, danych statystycznych i innych źródeł wiedzy historycznej. Zadania w arkuszu uwzględniają historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury ze wszystkich epok historycznych (starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX). Zadania sprawdzają umiejętności opisane we wszystkich standardach dla poziomu podstawowego. 

Egzamin z historii na poziomie rozszerzonym (stara matura) trwa 180 minut i składa się z trzech części. Wszystkie części zdawane są jednego dnia. 

Matura z informatyki

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z informatyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części: 

a) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera, 

b) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera.  

Poprzednie roczniki mogą zdawać jednak maturę na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym - jest to właśnie tzw. stara matura.

Rozwiązań i arkuszy maturalnych należy szukać na stronie głównej portalu Interia i na naszym Facebooku - Interia Matura.

Reklama

Sprawdź terminy egzaminów w kalendarzu szkolnym 


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy