Reklama

Reklama

Matura 2016: Biologia. U nas arkusze i odpowiedzi!

Tuż po 11:30 dobiegła końca matura z biologii na poziomie rozszerzonym, nieco wcześniej, bo o 11 zakończyła się matura na poziomie podstawowym. W tym roku maturę z biologii w całej Polsce zdawało 54,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Egzamin z biologii na poziomie podstawowym trwał 120 minut, a matura na poziomie rozszerzonym - 150 minut. Po godzinie 14 na stronie Interii znajdziecie arkusze do obu poziomów i rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta!

Co było na maturze z biologii? Czy była trudna? "Banał", "podejrzanie prosta" - takie wrażenia po egzaminie mieli maturzyści. W arkuszu przeważały zadania otwarte. Występowały pojedynczo, ale wiele zadań zawierało po kilka poleceń odnoszących się do tego samego materiału źródłowego. Będzie można uzyskać za nie po kilka punktów, a do ich rozwiązania niezbędna była umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin biologii. Zadania odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb (ujętych w tabeli lub podanych inaczej). 

Reklama

Rozwiązania i arkusze z przedmiotów, które już się odbyły znajdziesz TUTAJ. 

Rozwiązań i arkuszy maturalnych należy szukać na stronie głównej portalu Interia i na naszym Facebooku - Interia Matura.

Reklama

Reklama

Reklama