Reklama

Reklama

Matura 2015

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego - poziom podstawowy

Dzisiaj mamy dla Was zadania z próbnego egzaminu maturalnego, który odbył się w grudniu 2014 r. Na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 170 minut. Do uzyskania było 70 punktów.

Dzisiaj mamy dla Was zadania z próbnego egzaminu maturalnego, który odbył się w grudniu 2014 r. Na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 170 minut. Do uzyskania było 70 punktów.

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

4.Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika ortograficznego.

Reklama

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 

Zobacz wszystkie zadania!

Zobacz rozwiązania!


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy