Reklama

Reklama

Matura 2015

Od 24 do 28 sierpnia odbędą się poprawkowe matury

W poniedziałek rusza poprawkowa sesja maturalna. Od 24 do 28 sierpnia przeprowadzone zostaną poprawkowe egzaminy ustne, egzaminy pisemne odbędą się 25 sierpnia. Deklaracje przystąpienia do poprawek w tym czasie złożyło ok. 76,5 tys. abiturientów.

Wśród zdających poprawki podobnie jak w latach ubiegłych, obok tegorocznych maturzystów, będą także osoby, które  oblały egzamin w ciągu ostatnich pięciu lat. Do poprawki w sierpniu ma prawo abiturient, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych.

Najwięcej zdających zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Takich osób jest ponad 67 tys.; 23,5 tys. to abiturienci, którzy w tym roku zdawali maturę w nowej formule, a 43,5 tys. w starej formule.  

Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić 1195 abiturientów; 739 - zdawać będzie zgodnie z nową formułą, 456 - w starej.

Reklama

Poprawiają angielski

Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek będzie zdawanych z języka angielskiego. Chęć poprawy niezdanego egzaminu zadeklarowało z tego przedmiotu 4301 abiturientów (744 - w nowej formule, 3557 - w starej).

Poprawkę pisemną z niemieckiego ma zdawać 335 maturzystów (17 - w nowej formule, 318 - w starej), z rosyjskiego - 93 maturzystów (21 - w nowej formule, 72 - w starej), z francuskiego - 5 maturzystów (jedna osoba w nowej formule, 4 w starej), z hiszpańskiego - 2 maturzystów (obie osoby w nowej formule).

Łącznie z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że chęć zdawania poprawkowego egzaminu pisemnego w sierpniu zadeklarowało blisko 73 tys. abiturientów, a egzaminu ustnego około 3,5 tys. maturzystów.

Wśród zdających egzamin ustny najwięcej ma być poprawiających ocenę z języka angielskiego - 2034 osoby (547 - w nowej formule, 1487 - w starej).

Deklaracje chęci poprawy w sierpniu niezdanego egzaminu ustnego z polskiego złożyło 1171 osób (734 - w nowej formule, 437 - w starej), z niemieckiego - 293 (55 w nowej formule, 238 - w starej), z rosyjskiego - 10 (2 w nowej formule, 8 - w starej), z hiszpańskiego - 6 (3 w nowej formule, 3 - w starej), francuskiego - 2 (obie osoby w starej formule), z włoskiego - jedna osoba (w nowej formule).

19 proc. poprawia

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych pod koniec czerwca (obejmujących tylko sesję maturalną majową, bez dodatkowej czerwcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 19 proc. abiturientów, którzy nie zdali matury ma prawo do poprawki w sierpniu.

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany był w dwu formułach - w nowej zdawali go tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących (maturę zdało 80 proc. z nich, 15 proc. ma prawo do poprawki), a w starej tegoroczni absolwenci techników (maturę zdało 64 proc., prawo do poprawki ma 25 proc.) oraz absolwenci z poprzednich lat poprawiające swoje wyniki.   

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie - rozszerzonym). Z kolei tegoroczni abiturienci z techników - mogli, ale nie musieli, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą zaś przystąpić do sześciu takich egzaminów (mogli też wybrać poziom: podstawowy lub rozszerzony).

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego - wyniki z egzaminów z tych przedmiotów służą rekrutacji na studia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy