Reklama

Reklama

Matura 2015

Matura 2015: Kiedy egzamin zostaje unieważniony?

Mówi się, że przezorny jest zawsze ubezpieczony. W pełni zgadzamy się z tym stwierdzeniem, dlatego przypominamy, jakie wymagania musicie spełnić, aby wasza matura nie została unieważniona. Zapoznajcie się z nimi dokładnie, aby uniknąć niepotrzebnego stresu!

Najnowsze informacje, arkusze, rozwiązania zadań i materiały - dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

Reklama

W pierwszej kolejności należy pamiętać o wszystkich wymogach formalnych, jakie należy spełnić. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy przyjść z dokumentem stwierdzającym tożsamość, najlepiej takim, w którym znajduje się wasze aktualne zdjęcie. 

Maturzysta powinien pamiętać także o tym, że nie może wnosić do sali egzaminacyjnej - ani w części ustnej, ani w części pisemnej - żadnych telefonów komórkowych, czy tabletów. Dyrektor CKE na stronie internetowej 4 marca 2015 ogłosił listę przedmiotów, które uczeń może ze sobą wnieść na salę. Najważniejsze jest to, aby pamiętać o zabraniu ze sobą na każdy egzamin długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. 

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

TUTAJ znajdziecie cały komunikat dyrektora CKE dotyczący przyborów, które można zabrać ze sobą na maturę.

Kiedy matura może zostać unieważniona i kto może ją unieważnić?

Przede wszystkim dyrektor szkoły, który zauważy, że uczeń ściąga lub zakłóca tryb przeprowadzenia egzaminu, a także wtedy kiedy maturzysta nie zastosuje się do powyższych zaleceń i podczas egzaminu będzie używał na przykład telefonu komórkowego. Prawo do unieważnienia egzaminu ma także dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Wówczas uczeń, którego egzamin ma zostać przerwany, jest proszony o opuszczenie sali egzaminacyjnej, a fakt ten zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.  

Wszystkie procedury dotyczące matury w 2015 roku - przeczytaj

Matura może zostać unieważniona także wtedy, kiedy egzaminatorzy podczas sprawdzania znajdą zbyt wiele zbieżności pomiędzy pracami maturzystów. Przyczyn, z których można unieważnić egzamin maturalny jest jeszcze kilka:

- zaginięcie lub zniszczenie prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu;
- stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu;

Zdający, którego matura została unieważniona ma prawo przystąpić do egzaminu w kolejnym roku.

Ważną informacją jest to, że niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

CKE przypomina także, że osoba, która przystąpiła do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i której ten egzamin unieważniono, nie zdała egzaminu maturalnego.

Najnowsze informacje, arkusze, rozwiązania zadań i materiały - dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama