Reklama

Reklama

Matura 2015

Matura 2015 - harmonogram

Matura zbliża się wielkimi krokami. Zapoznajcie się z harmonogramem egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła także terminy poprawkowe dla tych maturzystów, którzy którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Najnowsze informacje, arkusze, rozwiązania zadań i materiały - dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

* pp -poziom podstawowy; pr -poziom rozszerzony; dj -poziom dwujęzyczny

**Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/ fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).

Reklama

Terminy poprawkowe

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

1. Część pisemna - 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne -prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 24-28 sierpnia 2015 r.

*Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 11września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje