Reklama

Reklama

Matura 2015

Matura 2015: Dzisiaj WOS. U nas arkusze i rozwiązania

O godzinie 14:00 abiturienci zasiądą do napisania egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Po 19:30 na naszych stronach znajdziecie arkusze, a później także proponowane przez naszego eksperta rozwiązania.

Od tego roku - zgodnie z wytycznymi tzw. nowej matury - egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Jeśli chodzi o absolwentów technikum, to w ich przypadku egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa  z kolei 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z trzech części. Część pierwsza polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową; część druga polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym. A część trzecia polega na napisaniu tekstu własnego. Zdający po zakończeniu pracy z materiałem źródłowym pisze własny spójny tekst, w którym wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych z wybranym tematem.

Reklama

Zdaj maturę z Interią!

Nasi eksperci każdego dnia, specjalnie dla was, rozwiązują arkusze maturalne. Ich rozwiązania publikujemy na bieżąco. Śledźcie naszą stronę i Facebooka - Interia Matura. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji i wskazówek.

Reklama

Reklama

Reklama