Reklama

Reklama

Matura 2015

Matura 2015: Dziś egzaminy z języków mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią dzisiaj do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego.

Piątek jest też ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (obligatoryjnych na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Reklama

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 203 osoby. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 76 osób; litewski mają zdawać 34 osoby.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chcą zdawać 22 osoby, ukraiński - 14, litewski - 22 osoby.

Języki kaszubski i łemkowski są na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych do wyboru. Według CKE, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego zadeklarowało 21 osób, a z łemkowskiego - dwie osoby.

W piątek przeprowadzone zostaną też pisemne egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią - w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te trwać będą po 80 minut. Rozpoczynać się będą o różnych godzinach. Pierwszy z nich - egzamin z matematyki - ma zacząć się o godzinie 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o godz. 10.35. Następne zaczynać się będą mniej więcej co półtorej godziny. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki z astronomią - zaplanowano na godz. 16.55.

Sesja egzaminów pisemnych kończy się 22 maja, ustnych - do 29 maja.

Ci abiturienci, którzy nie mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 1 a 17 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 25 sierpnia, egzaminy poprawkowe ustne odbędą się w dniach 24-28 sierpnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy