Reklama

Reklama

Matura 2015

Matura 2015: ​CKE rozpoczęła kolportaż "wzorów" dla maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpoczęła kolportaż do szkół dwóch publikacji dla maturzystów, pomocnych podczas nowej matury. Będą oni mogli skorzystać z "Wybranych wzorów matematycznych" oraz "Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii i fizyki".

Publikacje w wersji papierowej trafią do szkół w dwóch terminach: 16-17 kwietnia br. (czwartek - piątek) oraz 20-21 kwietnia br. (poniedziałek - wtorek).

Obie publikacje już od lipca 2013 r. w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

"W maju 2015 r. publikacje będą stanowić materiał pomocniczy wyłącznie dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. Absolwenci technikum z 2015 r. oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat 2005-2014 będą w maju 2015 r. korzystali z materiałów pomocniczych stosowanych w poprzednich sesjach egzaminu maturalnego. Uprzejmie proszę państwa dyrektorów o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby zdający otrzymali właściwe materiały pomocnicze do odpowiedniej formuły egzaminu" - czytamy w liście dyrektora CKE Marcina Smolika.

Reklama

Jest to szczególnie ważne, gdyż w tym roku egzamin maturalny w nowej formule zadawać będą tylko abiturienci z liceów ogólnokształcących. Matura w nowej formule w technikach przeprowadzona zostanie po raz pierwszy dopiero za rok - wiosną 2016 r.

Mimo tego zastrzeżenia obie publikacje zostaną dostarczone do wszystkich szkół - liceów ogólnokształcących i techników - które w maju 2015 r. będą przeprowadzać egzamin maturalny. Do każdej szkoły obie publikacje zostaną dostarczone w liczbie odpowiadającej liczbie zdających zgłoszonych przez szkołę do egzaminu obowiązkowego z matematyki w 2015 r. Każda szkoła otrzyma również kilka egzemplarzy dodatkowych.

Obie publikacje są bezpłatne.

Abiturienci z liceów, którzy w tym roku będą pisać maturę będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Nowością będzie dodatkowy, co najmniej jeden obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Dotychczas abiturient mógł poprzestać tylko na języku polskim, obcym i matematyce.

Maturzyści będą musieli - też tak jak dotąd - przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę; odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne