Reklama

Reklama

Matura 2015

Diagnoza przedmaturalna. Test przed egzaminem w 2015 roku

W maju 2015 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w nowej formule. Zmierzy się z nim pierwszy rocznik uczniów liceów ogólnokształcących, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Zobacz, jak wyglądała ubiegłoroczna diagnoza przedmaturalna!

Diagnoza - ARKUSZ

Diagnoza - SCHEMAT

Diagnozę przygotował Instytut Badań Edukacyjnych, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Miała ona za zadanie przybliżyć uczniom nową formułę egzaminu i ułatwić nauczycielom przygotowanie ich do matury 2015.

Maturę w nowej formule będzie w tym roku zdawać pierwszy rocznik uczniów liceów ogólnokształcących, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową. - Dotychczasowa formuła egzaminu z polskiego wyczerpała się. Refleksja dydaktyczna idzie do przodu, zmienia się też otoczenie uczniów - na przykład obecnie młodzi ludzie, więcej niż poprzednie roczniki, obcują z elektronicznymi nośnikami informacji. Dlatego musimy od nich wymagać większych umiejętności rozumienia tekstu, różnych jego niuansów, w tym zawartych w jego strukturze - ocenił prof. Krzysztof Biedrzycki, lider Pracowni Języka Polskiego IBE.

Reklama

Zmiana będzie dotyczyć zarówno obowiązkowych dla wszystkich maturzystów egzaminów - pisemnego na poziomie podstawowym i ustnego, jak i egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystępują tylko chętni.

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym nadal będzie składał się z dwóch części - maturzyści będą musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. W przypadku testu w miejsce jednego obszernego tekstu, do którego odnosiły się zadania, pojawi się kilka - dwa, trzy. Wśród nich, obok tekstu popularno-naukowego i publicystycznego, będzie mógł po raz pierwszy znaleźć się także tekst polityczny.

Zgodnie z formułą nowej matury, zmieni się zakres zadań odnoszących się do podanych tekstów. Oprócz zadań na rozumienie tekstów pojawią się zadania wymagające np. napisania streszczenia tekstu, czy sformułowania pytań do niego, oraz sprawdzające świadomość językową maturzysty.

Zmianie ulega również formuła dotycząca tekstu własnego. Nadal maturzysta będzie miał wybór między pisaniem rozprawki, a analizą tekstu poetyckiego. W przypadku analizy nie będzie jednak podany problem, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, będzie tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym, postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

W przypadku rozprawki będzie podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta będzie musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury, np. tekstu literackiego, popularno-naukowego, obrazu, filmu.

Na egzaminie na poziomie rozszerzonym maturzysta będzie mógł zdecydować się między szkicem lub rozprawką problemową (może ona dotyczyć zarówno literatury, jak i zagadnień językowych), a interpretacją porównawczą dwóch utworów literackich.   

Z kolei na egzaminie ustnym nie będzie już prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez CKE. Będzie ono dotyczyć fragmentu tekstów kultury. Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem.

  

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne