Reklama

Reklama

Matura 2015

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów

Sprawdzian dla uczniów klas szóstych odbędzie się 5 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 18-20 kwietnia, a matury od 4 do 27 maja. CKE podała terminy egzaminów zewnętrznych w przyszłym roku szkolnym.

Zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej CKE, sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 5 kwietnia. Uczniowie kończący szkołę podstawową, którzy nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w tym dniu z powodów zdrowotnych lub losowych, będą mogli zrobić to w drugim terminie - 2 czerwca.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 18-20 kwietnia. 18 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 19 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 20 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono w dniach 1-3 czerwca.

Reklama

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja 2016 r. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 27 maja.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9. i po południu - początek o godz. 14.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu - o godz. 14.00 przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Na 5 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego - 18 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

6 maja o godz. 9 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14 z wiedzy o tańcu.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z historii muzyki; 11 maja: rano - biologii, po południu - z filozofii; 13 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii; 16 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu z historii sztuki, 17 maja: rano - z historii, po południu - z informatyki.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 27 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych (zdawane w starej formule), z języków obcych nowożytnych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 9 do 21 maja mają być przeprowadzone egzaminy z polskiego i języków mniejszości narodowych (w nowej formule).

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.

Dla absolwentów uczących się zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia będą dwie sesje egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: w styczniu i w czerwcu.

W zimowej sesji egzamin pisemny przeprowadzony będzie 11 stycznia, a praktyczny w zależności od typu ukończonej szkoły - 12 stycznia lub w dniach 18-29 stycznia. W sesji letniej egzamin pisemny będzie 20 czerwca, a praktyczny w dniach 21-22 czerwca lub 27 czerwca - 4 lipca.

Dla uczniów uczących się zgodnie z nową podstawą programową wyznaczono cztery terminy egzaminów: styczeń-luty, maj-czerwiec, maj-lipiec lub sierpień-październik.

W sesji pierwszej: egzamin w części pisemnej zaplanowano na 14 stycznia; w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 15 stycznia, a w pozostałych kwalifikacjach - między 16 stycznia a 26 lutego.

W sesji drugiej (dotyczy tylko kwalifikacji technik pożarnictwa): egzamin w części pisemnej będzie 4 maja i 7 czerwca; w części praktycznej w dniach 5-20 maja i 8 czerwca.

W sesji trzeciej: egzamin w części pisemnej będzie 17 czerwca; w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 23 czerwca, a w pozostałych kwalifikacjach - między 30 maja a 4 lipca.

W sesji czwartej: egzamin w części pisemnej będzie 6 września, w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 11 października, a w pozostałych kwalifikacjach - między 16 sierpnia a 6 września oraz od 6 września do 17 października; w kwalifikacji technik pożarnictwa od 6 do 17 października.

Reklama

Reklama

Reklama