Reklama

Reklama

Matura 2014

Opublikowano informatory do matury 2015

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała we wtorek na swojej stronie internetowej informatory maturalne dotyczące wszystkich przedmiotów, które zdawane będą przez abiturientów wiosną 2015 r.


- Dziś wykonaliśmy kolejny krok w przygotowaniach do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2015 r., do egzaminu, który będzie przeprowadzony według nowej formuły  - zaznaczyła minister edukacji Krystyna Szumilas na konferencji prasowej poświęconej nowej maturze.

Reklama

W maju 2015 r. do egzamin maturalnego w liceach ogólnokształcących przystąpi pierwszy rocznik abiturientów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego (to obecni absolwenci klas I liceów ogólnokształcących). Rok później w maju 2016 r. maturę według nowych zasad zdawać będą po raz pierwszy abiturienci z techników.

Jak zaznaczyła Szumilas, aby ułatwić uczniom przygotowanie się do egzaminów przeprowadzanych w nowej formule przygotowane zostało informatory maturalne. Zgodnie z przepisami powinny być one opublikowane do końca sierpnia tego roku. - Są już gotowe - podkreśliła minister.

"Na maturze sprawdzany będzie zakres wiedzy uczniów z całych 12 lat nauki"

Przygotowano 25 informatorów do poszczególnych przedmiotów. Znajdują się w nich ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykłady oceny rozwiązanych zadań. Jak zaznaczono na konferencji prasowej, nie pojawiają się w nich żadne nowe treści, które nie zostały uwzględnione w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przygotowano też jeden specjalny informator, w którym szczegółowo opisano zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2015 r.

Jak zaznaczył prof. Sławomir Żurek, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w przykładowych zadaniach zamieszczonych w informatorze są zadania odnoszące się nie tylko do teksów literackich omawianych w szkołach ponadgimnazjalnych, ale także omawianych wcześniej. - Na maturze sprawdzany będzie zakres wiedzy uczniów z całych 12 lat nauki - podkreślił.

Z kolei prof. Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, poinformował, że w informatorze znajdują się tylko przykładowe zadania. - Jeśli jakiego zagadnienia w informatorze nie będzie, to nie znaczy, że nie może być go na maturze. Na maturze sprawdzana będzie wiedza z zakresu całej podstawy programowej nauczania  - wyjaśnił.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski poinformował, że na przełomie listopada i grudnia tego roku opublikowane zostaną przykładowe arkusze maturalne do nowej matury, a rok później przeprowadzone zostaną egzaminy próbne.

Najważniejsze zmiany na maturze w 2015 r. to odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w 2015 r. maturzyści będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.

Obecnie maturzysta może, ale nie musi, przystąpić do egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie do sześciu (są to egzaminy pisemne). Według MEN, w ubiegłym roku szkolnym blisko 32 proc. maturzystów nie zdawało ani jednego przedmiotu dodatkowego. Resort edukacji chce to zmienić.

One są w grupie przedmiotów do wyboru

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.

Maturzyści 2015 będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę - odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji.

Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów - literackiego, popularno-naukowego - lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi.

Niezmieniona zostanie zasada, zgodnie z którą maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli - tak jak obecnie - przystąpić do egzaminu pisemnego i do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby uzyskać maturę w 2015 r. abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości także z egzaminów z języka ojczystego). Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.

W nowej formule egzaminu pojawią się też nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie. Przy ocenianiu ich odejdzie się od tzw. klucza, na rzecz oceniania holistycznego.

Dowiedz się więcej na temat: Krystyna Szumilas | matura | edukacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy