Reklama

Reklama

Matura 2014

Matura 2014. Co będzie na egzaminie? Obstawiamy!

Do egzaminów maturalnych 2014 zostało niewiele czasu. Maturzyści zachodzą w głowę, typując, co tym razem przygotowali dla nich egzaminatorzy. Chcąc ułatwić przedmaturalne obstawianie, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich tematów, jakie dotychczas znalazły się na arkuszach z języka polskiego po wprowadzeniu tzw. nowej matury.

Tegoroczni maturzyści zgodnie twierdzą, że boją się "nieprzewidywalności tematów" i ogromnej presji czasu, który podczas egzaminu maturalnego ucieka wyjątkowo szybko. Przewidują, że na arkuszach znajdzie się "Lalka" Bolesława Prusa, "Proces" Franza Kafki, "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego lub "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Reklama

Twierdzą, że najbardziej ucieszyliby się z dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Witolda Gombrowicza i Tadeusza Borowskiego. Najmniej - z "Granicy" Zofii Nałkowskiej, "Ludzi bezdomnych" czy "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i "Chłopów" Władysława Reymonta.

"Matura zaskoczyć nie może"

Nauczyciele są jednak spokojni. Ci, którzy przez ostatnie lata sumiennie pracowali na lekcjach, są dobrze przygotowani i nie mają powodów do obaw. Mgr Dariusz Pasieka, polonista z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie mówi, że jeśli ktoś zna schemat i czytał lektury, to powinien sobie poradzić. Zakłada, że na maturze podstawowej z j.polskiego mogą pojawić się dzieła Kochanowskiego, Nałkowskiej czy proza wojenna i "może Gombrowicz". Podkreśla, że nie spodziewa się zaskoczenia, bo to ostatnia matura w tej formie i "politycznie musi się udać".

Lektury i tematy maturalnych wypracowań z języka polskiego na poziomie podstawowym od wprowadzenia tzw. nowej matury:

2005

Henryk Sienkiewicz "Potop"

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

Juliusz Słowacki "Kordian", Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia"

Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.

Zobacz cały arkusz!

2006

Wiliam Szekspir "Makbet"

Charakteryzując "Makbeta" na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego ci dramatu antycznego.

Władysław Reymont "Chłopi"

Zanalizuj podany fragment "Chłopów" Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.

Zobacz cały arkusz!

2007

Adam Mickiewicz "Dziady"

Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.

Stefan Żeromski "Przedwiośnie", Zofia Nałkowska "Granica"

Analizując fragmenty "Przedwiośnia" i "Granicy", porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.

Zobacz cały arkusz!

2008

Adam Mickiewicz "Oda do młodości", Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Któż nam powróci"

Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.

Bolesław Prus "Lalka"

Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób - ojca i Wokulskiego.

Zobacz cały arkusz!

2009

Władysław Reymont "Chłopi"

Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta "Chłopi" scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.

Zobacz cały arkusz!

2010

Molier "Świętoszek"

Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera "Świętoszek" scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.

Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem"

Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia wczasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.

Zobacz cały arkusz!

2011

Adam Mickiewicz "Gdy tu mój trup...", Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Światło w ciemnościach"

Analizując wiersze "Gdy tu mój trup..." Adama Mickiewicza oraz "Światło w ciemnościach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe konteksty.

Zofia Nałkowska "Granica"

Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej "Granica", przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi.

Zobacz cały arkusz!

2012

Adam Mickiewicz "Dziady"

Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego.

Bolesław Prus "Lalka", Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni"

Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach "Lalki" Bolesława Prusa i "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek.

Zobacz cały arkusz!

2013

Eliza Orzeszkowa "Gloria victis", Krzysztof Kamil Baczyński "Mazowsze"

Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli Elizy Orzeszkowej "Gloria victis" i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Mazowsze". W analizie zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach.

Stefan Żeromski "Przedwiośnie"

Co o autorytecie pisał w "Przedwiośniu" Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów do autorytetów.

Zobacz cały arkusz!

Zdaj maturę z INTERIA.PL!

Codziennie specjaliści INTERIA.PL z wybranych dziedzin będą opracowywać odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych. Eksperci przygotują rozwiązania zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Rozwiązań należy szukać na stronie głównej portalu INTERIA.PL i na Facebooku.

Dowiedz się więcej na temat: Matura 2014 | Matura 2014 - arkusze | Co będzie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy