Reklama

Reklama

Matura 2014

Egzamin maturalny z języka francuskiego

Dzisiaj maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka francuskiego. Egzamin pisemny z wybranego języka obcego jest obowiązkowy na maturze.

Chęć zdawania na maturze języka francuskiego  zadeklarowało w tym roku około 2,3 tys. maturzystów, czyli mniej niż jeden procent abiturientów.

Reklama

Egzaminy pisemne z języka francuskiego odbędą się rano i po południu. O godzinie 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, a o godzinie 14 - na poziomie rozszerzonym.

Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało około 730 abiturientów, czyli co trzeci maturzysta zdających egzamin z tego języka obcego.
Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.


Arkusze egzaminacyjne z porannego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować w poniedziałek po południu, a z popołudniowego - w poniedziałek wieczorem.
Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło ponad 290 tys. abiturientów. Na drugim miejscu jest język niemiecki (zdawało go 38 tys.), a na trzecim rosyjski (10 tys.). Francuski jest na czwartym miejscu w wyborze maturzystów. Kolejne miejsca zajmują hiszpański i włoski.


Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie są na maturze. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych - białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej - mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego.Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.
Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie - między 2 a 18 czerwca.
Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.


Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy