Reklama

Reklama

Matura 2013

Matura 2013. Język angielski. Arkusze i rozwiązania - poziom podstawowy

Dla wielu maturzystów to był ostatni egzamin pisemny. Uczniowie skończyli pisać arkusz z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Publikujemy arkusz i zaproponowane przez eksperta INTERIA.PL rozwiązania zadań maturalnych. Pamiętaj, że strona nie odświeża się automatycznie!

Arkusz z języka angielskiego - poziom podstawowy

Reklama

Język angielski - transkrypcja

Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj F5 lub kliknij TUTAJ!

Uwaga eksperta do zadania nr 7: Ponieważ sytuacja przedstawiona w zadaniu dotyczy studenta organizującego spotkanie z naukowcem, można domniemywać, że potencjalnymi uczestnikami wydarzenia będą młodzi ludzie - inni studenci. Z tego też powodu stopień formalności języka ogłoszenia nie musi być szczególnie wysoki - unikajmy jednak zwrotów potocznych i form ściągniętych (tzw. contractions), ponieważ adresatami naszego ogłoszenia mogą być również np. przedstawiciele kadry akademickiej.

Naukowiec, zoo i ślub pary królewskiej...

Po wyjściu z sali egzaminacyjnej większość zdających mówiła, że testy były raczej łatwe. Polegały na zrozumieniu tekstu ogłoszenia o spotkaniu ze znanym naukowcem, czytanego tekstu o pracy w zoo i o ślubie pary królewskiej. Trzeba było również napisać list do kolegi w Anglii o zakładanym przez nas klubie. Do języka angielskiego na poziomie podstawowym podchodziło prawie 90 procent maturzystów. To 328 tysięcy osób.


Język angielski cieszy się niesłabnącą popularnością. Widać jednak, że uczniowie coraz chętniej wybierają mniej popularne języki. Marcin Smolik z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje przykład hiszpańskiego, gdzie w ciągu 8 lat liczba zdających zwiększyła się ponad czterokrotnie. Nadal jednak jest to 1300 osób w skali całego kraju.

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest niemiecki - chce go zdawać 45 tys. maturzystów. Egzamin z tego języka odbędzie się 21 maja. Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 14 tys. maturzystów; egzamin odbędzie się 13 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 24, 27 i 28 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, jakie przeprowadzone zostaną podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego: 233 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 90 z ukraińskiego i 31 z litewskiego. Egzaminy pisemne z języków mniejszości przeprowadzone zostaną 16 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języka regionalnego - języka kaszubskiego (jest on w grupie przedmiotów do wyboru). Chce go zdawać 41 osób.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja. Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.

Zdaj maturę z INTERIA.PL

Codziennie specjaliści INTERIA.PL z wybranych dziedzin będą opracowywać odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych. Eksperci przygotują rozwiązania zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Rozwiązań należy szukać na stronie głównej portalu Interia.pl i na Facebooku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne