Reklama

Reklama

Matura 2013

Matura 2013. Geografia - arkusze i rozwiązania

Maturzyści przystąpili dziś do egzaminu z geografii. To najchętniej wybierany przedmiot na maturze. Z podstawą zmierzyło się 48 tysięcy uczniów, a rozszerzeniem 32,5 tysiąca. Na bieżąco - strona po stronie - publikujemy arkusze i zaproponowane przez eksperta INTERIA.PL rozwiązania zadań. Pamiętaj, że strona nie odświeża się automatycznie - użyj klawisza F5!

Arkusz z geografii - poziom podstawowy
Arkusz z geografii - poziom rozszerzony
Mapy

Reklama

Zdaniem licealistów z Nowego Sącza, zadania nie były zbyt trudne. Wiele z nich wymagało przede wszystkim logicznego myślenia.

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 80,4 tys. maturzystów, czyli prawie 22 procent abiturientów; ponad połowa zdających z tego przedmiotu (47,8 tys. osób) zdecydowała się na egzamin na poziomie podstawowym.

Z kolei chęć zdawania z chemii zgłosiło 47 tys. maturzystów, czyli blisko 13 proc.; większość zdających z chemii (36,8 tys.) zdecydowało się zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.

Geografia na czele

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia. Na drugim miejscu jest biologia; w tym roku chce ją zdawać prawie 21 proc. maturzystów (egzamin będzie 17 maja). Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie (egzamin przeprowadzono w poniedziałek - 13 maja), a na czwartym - chemia.

Egzaminy z geografii i z chemii na poziomie podstawowym trwają po 120 minut, a na poziomie rozszerzonym po 150 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Środa bez egzaminów

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.

W środę 15 maja nastąpi jednodniowa przerwa w pisemnej sesji maturalnej w związku z żydowskim Świętem Tygodni - zwanym też Świętem Żniw. Przy ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna musi bowiem uwzględniać wszystkie święta religijne, podczas których szkoły mogą mieć dni wolne od zajęć.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych przez CKE majowych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.

Zdaj maturę z INTERIA.PL!

Codziennie specjaliści INTERIA.PL z wybranych dziedzin będą opracowywać odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych. Eksperci przygotują rozwiązania zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy