Reklama

Reklama

Matura 2013

Matura 2013. Fizyka - arkusze i rozwiązania. Poziom podstawowy

Ponad 34 tysiące maturzystów pisało przed południem egzamin z fizyki i astronomii. Jak mówili abiturienci jednego z siedleckich liceów, dzisiejszy egzamin nie był zbyt trudny. Zawierał dużo teorii i obejmował niemal cały zakres wiedzy. Publikujemy arkusze i rozwiązania zaproponowane przez ekspertów INTERIA.PL. Pamiętaj, że strona nie odświeża się automatycznie - użyj F5!

Arkusz z fizyki - poziom podstawowy

Reklama

Arkusz z fizyki - poziom rozszerzony

Wśród zagadnień pojawiły się m.in. elektromagnetyzm i rzadko - jak mówią abiturienci - spotykana na maturze kinematyka. Nie było za to optyki, na którą wszyscy się nastawiali.

Większość zdających fizykę jako przedmiot dobrowolny wybierała ją ze względu na przyszły, techniczny kierunek studiów.

Chęć zdawania egzaminu z fizyki i astronomii zadeklarowało 34,3 tys. maturzystów, czyli około 9 proc.; 19 tys. z nich zdecydowało się zdawać egzamin na poziomie podstawowym.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.

Geografia najpopularniejsza

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku zdawało ją blisko 22 proc. abiturientów. Na drugim miejscu jest biologia. Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie.

Egzaminy z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym trwał 120 minut, natomiast na rozszerzonym - 150 minut.

Trzy egzaminy obowiązkowe

Maturzyści w sesji egzaminacyjnej musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.

Muszą zdobyć 30 procent

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.

Jak wam poszła matura z fizyki? Podyskutuj na forum!

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama