Reklama

Reklama

Matura 2012

Matura 2011: Arkusze i rozwiązania z języka angielskiego - poziom podstawowy

Maturzyści przystąpili dziś do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Język angielski - poziom podstawowy (pobierz ARKUSZ)

Reklama

Język angielski - poziom podstawowy (pobierz TRANSKRYPCJĘ)

Poniżej znajdziesz zaproponowane przez naszych ekspertów rozwiązania (odpowiedzi są dodawane na bieżąco - odświeżaj stronę).

POZIOM PODSTAWOWY - ROZWIĄZANIA

Wskazówki do zad. 7

- pamiętaj o zachowaniu nieformalnego stylu wypowiedzi (piszesz do kolegi). Możesz rozpocząć wiadomość w następujący sposób: Dear... (np. Dear Mike), Hi... (np. Hi, Mike!). Zakończenie również powinno być nieformalne

- przydatne zwroty to np. Keep in touch, Take care, Hope to hear from you (soon), Write soon, Looking forward to hearing from you, All the best, Best wishes

- podziel swoją wiadomość na akapity, w każdym z nich poruszając kolejno kwestie wyszczególnione w treści zadania (przeprosiny; informacja o tym, co zaszło; informacja o czasie oczekiwania na nowe dokumenty; pytanie o możliwość przyjazdu w innym terminie)

- możesz stosować skróty i wykrzykniki - jest to wiadomość nieformalna

- inne przydatne zwroty:

I'm writing to tell you about...; I'm writing to apologise / I'm writing to say I'm sorry; I'm really sorry, but...; Guess what happened:...; I have to finish now.

Wskazówki do zad. 8

- pamiętaj o zachowaniu nieformalnego stylu wypowiedzi (piszesz do kolegi). Możesz rozpocząć list w następujący sposób: Dear... (np. Dear Mike), Hi... (np. Hi, Mike!). Zakończenie również powinno być nieformalne - przydatne zwroty to np. Take care, Looking forward to our meeting, See you soon, All the best, Best wishes, Travel safe, Wishing you a safe journey (to Poland)

-pamiętaj o zachowaniu limitu słów (od 120 do 150 słów)

- podziel swoją wiadomość na akapity, w każdym z nich poruszając kolejno kwestie wyszczególnione w punktach dotyczących treści zadania

- możesz stosować skróty i wykrzykniki - jest to wiadomość nieformalna

- inne przydatne słowa i zwroty: I'm writing to tell you..., I'd like to give you a few tips..., I'd (also) like to ask you..., I have a favour to ask of you..., I've got a request.

Język angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. W tym roku zdaje go około 80 proc. abiturientów, czyli około 340 tys. osób.

Jak poinformował p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek, do komisji nie dotarły żadne sygnały świadczące o tym, że mogą być jakiekolwiek przeszkody w przeprowadzeniu egzaminu z języka angielskiego.

Po południu o godzinie 14 rozpocznie się egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 18 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.

Rozwiązujemy dla was maturę!

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasi eksperci rozwiązują dla was arkusze zadań.

W dniu matury z danego przedmiotu, po opublikowaniu arkuszy przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ekspert INTERIA.PL z wybranego przedmiotu opracuje proponowane odpowiedzi.

Jeśli chcecie otrzymać powiadomienia o rozwiązaniach, dołączcie do grupy fanów na Facebooku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje