Reklama

Reklama

To był ich ostatni lot

Lecieli do Katynia, by uczcić pamięć ofiar zbrodni katyńskiej, nikt nie przypuszczał, że będzie to ich ostatni lot. Przypominamy listę pasażerów samolotu rządowego TU-154 M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku podchodząc do lądowania pod Smoleńskiem. W katastrofie zginęło 96 osób.

Lech Kaczyński, prezydent RP od 2005 roku - zginął w katastrofie samolotu, którym udawał się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Miał 61 lat. W katastrofie zginęła też żona prezydenta - Maria. Osierocili córkę Martę i dwie wnuczki - Ewę i Martynę.

Był doktorem habilitowanym nauk prawnych - specjalizował się w prawie pracy. W latach 1977-1980 współpracował z Komitetem Obrony Robotników (KOR) i Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Brał udział w sierpniowym strajku w 1980 roku. Potem był jednym z głównych ekspertów prawnych NSZZ "Solidarność".

Reklama

Do Sejmu wszedł w 1991 roku. Rok później został prezesem Najwyższej Izby Kontroli - funkcję tę pełnił do 1995 roku. Od 2002 sprawował urząd prezydenta  Warszawy. Na czele Państwa Polskiego stał od 23 października 2005 roku.


Maria Kaczyńska, małżonka Prezydenta RP, urodziła się w 1942 roku. Studiowała w Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Gdański), a po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w Instytucie Morskim.

W 1978 roku wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego. Jako małżonka prezydenta patronowała organizacjom charytatywnym. Obejmowała patronat nad wieloma akcjami dobroczynnymi. Wspierała środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę i tradycję. Ceniła sobie życie rodzinne


Ryszard Kaczorowski, był ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie. Urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku.

W roku 1986 powierzono mu stanowisko ministra do spraw krajowych w polskim rządzie na uchodźstwie. Nawiązał wówczas szerokie kontakty z działaczami opozycji i niezależnym harcerstwem w kraju.

W styczniu 1988 roku prezydent Kazimierz Sabbat wyznaczył go "następcą prezydenta na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju". Po nagłej śmierci Sabbata, Kaczorowski został 19 lipca 1989 roku zaprzysiężony na urząd prezydenta na uchodźstwie.

Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu, współzałożyciel i członek PiS, parlamentarzysta kilku kadencji, bliski współpracownik prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Był synem rolnika ze wsi Józefowo w gminie Raczki. Od 1975 roku mieszkał i pracował w Białymstoku. Był żonaty, miał ośmioro dzieci.Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Urodziła się w 1953 r. w Katowicach. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Od 1976 r. była dziennikarką i publicystką Polskiego Radia Katowice, w latach 2002-2004 także dyrektorem kreatywnym tej rozgłośni.

W 2004 weszła do Senatu z list PO. Jako senator Krystyna Bochenek kontynuowała swoją działalność, propagującą kulturę języka polskiego. Z jej inicjatywy Senat ogłosił 2006 rok Rokiem Języka Polskiego.Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP. Był jednym z najbardziej doświadczonych polityków lewicy, zasiadał w ławach poselskich nieprzerwanie od 1989 roku.

W tym czasie pełnił funkcje m.in. szefa klubu parlamentarnego Sojuszu, a także ministra obrony narodowej w rządach lewicy.

Pozostawił żonę i dwoje dzieci.


Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP, b. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wieloletni bliski współpracownik Lecha Kaczyńskiego.

W latach 2002-2005, gdy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, Stasiak pełnił funkcję wiceprezydenta stolicy.

Kierował prezydencką kancelarią od końca lipca 2009 r. Wcześniej był zastępcą szefa kancelarii, a w latach 2006-07 i 2007-09 dwukrotnie szefem BBN.


Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, polityk i prawnik, b. szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jako szef BBN koncentrował się na profesjonalizacji armii, zarzucając rządowi PO, że pośpieszne odejście od służby obowiązkowej odbija się na zdolnościach bojowych, misjach zagranicznych i tarczy antyrakietowej.


Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza objął stanowisko pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W 2007 roku premier Jarosław Kaczyński powołał go na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które piastował przez pół roku.

Paweł Wypych w chwili śmierci miał 42 lata, był żonaty, osierocił dwoje dzieci.


Stanisław Jerzy Komorowski, od listopada 2007 był wiceministrem obrony narodowej, odpowiadał za politykę obronną.

Przewodniczył polskim negocjatorom w rozmowach o podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowy SOFA o statusie amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce, reprezentował także MON w negocjacjach dotyczących udziału Polski w amerykańskim programie obrony przeciwrakietowej.Tomasz Merta, historyk myśli politycznej, publicysta, ekspert ds. edukacji, od 2005 roku pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zginął w wieku 45 lat.

Maciej Płażyński, w latach 1997-2001 był marszałkiem Sejmu, wicemarszałkiem Senatu, prezesem stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Aktywnie wspierał Polaków na Białorusi.

Maciej Płażyński urodził się 10 lutego 1958 w Młynarach na Pomorzu. Był żonaty, miał trójkę dzieci.

Mariusz Kazana, dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ. Urodził się 5 sierpnia 1960 r. w Bydgoszczy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2006 r. objął stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, a później Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Od 11 lutego 2008 r. pełnił funkcję Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego.

Zostawił żonę i córkę.


Gen. Franciszek Gągor, szef sztabu generalnego WP.

Za wzorową służbę generał uhonorowany został m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi i wieloma odznaczeniami innych państw, m.in.: amerykańską Legią Zasługi i francuska Legią Honorową.

Był żonaty, osierocił dwoje dzieci.


Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Pracował w Kancelarii Prezydenta od 2006 r. - najpierw jako dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za politykę zagraniczną został w październiku 2008 roku.

Osierocił trójkę dzieci: córki - Julię i Iwonę oraz syna - Jana.Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był odpowiedzialny za sprawy prawne, traktatowe i konsularne.

To on ze strony polskiej negocjował, a później parafował polsko-amerykańskie porozumienie o stacjonowaniu w Polsce bazy antyrakiet. Miał 49 lat.Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, funkcje tę sprawował od 1 września 1992 roku.

Jego największą zasługą było wyjednanie zgody Rosji i innych państw poradzieckich na utworzenie na ich terenie Polskich Cmentarzy Wojennych - w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Był jednym z najlepiej ocenianych urzędników państwowych.


Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego; sportowcy, działacze i kibice zapamiętają Piotra Nurowskiego jako ogromnego pasjonata sportu i sprawnego działacza.

W 2010 roku wybrano go ponownie w skład Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy i powierzono kierowanie po raz drugi Komisją Mediów.


Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich; jako RPO składał liczne skargi na polskie prawo do Trybunału Konstytucyjnego. Podejmował też liczne interwencje w poszczególnych resortach.

Wykładał w wielu uczelniach za granicą. Autor ponad 100 prac nt. prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych.

Kochanowski był żonaty, miał dwoje dorosłych dzieci.


Sławomir Skrzypek, prezes NBP; od grudnia 2005 r. był wiceprezesem zarządu PKO BP, a od września 2006 r. pełnił obowiązki prezesa zarządu PKO BP. Od maja 2006 r. sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej TVP.

W dniu 10 stycznia 2007 r. został powołany przez Sejm RP na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Skrzypek urodził się w 1963 r. Był żonaty, osierocił troje dzieci.


Janusz Kurtyka, prezes IPN; pod jego kierownictwem IPN koncentrował się na problemach najnowszej historii Polski.

Kurtyka wiele razy podkreślał znaczenie pionu naukowego Instytutu, badającego opór Polaków wobec komunizmu oraz pionu śledczego, ścigającego zbrodnie aparatu władzy PRL.Janusz Krupski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; od lat 70. działał w opozycji demokratycznej i współtworzył podziemny ruch wydawniczy. Od roku 2000 do 2006 sprawował funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został 19 maja 2006 roku.

Posłowie

Grzegorz Dolniak, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, poseł tej partii z okręgu sosnowieckiego.

W pracy poselskiej Dolniak angażował się m.in. w prace nad kolejnymi projektami ważnej dla aglomeracji katowickiej tzw. ustawy metropolitalnej. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci PO w województwie śląskim. Leszek Deptuła, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego; w latach 2002-2006 był marszałkiem województwa podkarpackiego.

Został w wybrany na posła w wyborach parlamentarnych w 2007 r. otrzymując w okręgu rzeszowskim ponad 6 tys. głosów.

Był żonaty. Miał dwóch synów: Tomasza i Michała.


Grażyna Gęsicka, przewodnicząca klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości; w  2005 r. została ministrem rozwoju regionalnego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a od 14 lipca 2006 r. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Była autorką i współautorką kilkunastu książek oraz ponad 30 artykułów w polskich i zagranicznych książkach i czasopismach naukowych.


Przemysław Gosiewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego; należał do PiS od 2001 roku. Organizował struktury tego ugrupowania w woj. świętokrzyskim. W opinii kierownictwa partii, wielką zasługą Gosiewskiego było to, że PiS odnosiło sukcesy wyborcze w regionie, który od lat uchodził za "czerwony bastion lewicy".

Zginął w wieku 46 lat, zostawił żonę i troje dzieci.


Zbigniew Wassermann, poseł Prawa i Sprawiedliwości; w latach 2005-2007 Wassermann był ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji

"Wypełniając obowiązki posła, staram się aktywnie i skutecznie zabiegać o przestrzeganie prawa, walczyć z korupcją i mafią. Marzę o kraju prawa i sprawiedliwości, i tą zasadą kieruję się w swojej pracy"  - pisał o sobie Wassermann.


Sebastian Karpiniuk, poseł Platformy Obywatelskiej; w dniu katastrofy miał 38 lat. Urodził się w Kołobrzegu. Z wykształcenia był prawnikiem z dyplomem Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodniczył zachodniopomorskim strukturom PO.Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka Lewicy; w Sejmie Jaruga-Nowacka zasiadała w komisjach: Etyki Poselskiej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

"Jestem człowiekiem lewicy, zatem dbam o godne życie każdego człowieka" - napisała Jaruga-Nowacka na swej stronie internetowej.

Zostawiła męża i dwie córki.Aleksandra Natalli-Świat, posłanka i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości; w Sejmie VI kadencji pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego PiS.

12 stycznia 2008 r. została wybrana na wiceprezesa PiS.
Arkadiusz Rybicki, poseł Platformy Obywatelskiej; był wiceministrem kultury, posłem oraz działaczem społecznym i samorządowym, był współautorem tzw. postulatów sierpniowych z 1980 roku. 2005 roku poseł PO.

Zginał w wieku 57 lat.Jolanta Szymanek-Deresz, wiceszefowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłanka klubu Lewicy; wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, współpracowniczka Aleksandra Kwaśniewskiego w czasie jego prezydentury. Szymanek-Deresz specjalizowała się w sprawach międzynarodowych.

Była mężatką. Miała też córkę Katarzynę.Wiesław Woda, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego; od roku 1997 nieprzerwanie sprawował mandat poselski, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe w Sejmie III, IV, V i VI kadencji.

"Potrafię służyć ludziom" - takie hasło napisał na swojej stronie internetowej Wiesław Woda, prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Małopolsce.
Edward Wojtas, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego; od 1976 r. związany był z ruchem ludowym. Do 1989 r. działał w miejskiej organizacji ZSL, a w latach 1996-97 pełnił funkcję prezesa struktur miejskich PSL.

Od 2001 r. był członkiem Rady Naczelnej PSL, przez ostatnie cztery lata przewodniczył regionalnym strukturom tej partii na Lubelszczyźnie. W wyborach parlamentarnych 2007 r. został wybrany na posła z listy PSL.

Pozostawił żonę i dwie dorosłe córki.


Janina Fetlińska, senator i członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości; była zastępcą przewodniczącego senackiej komisji zdrowia, a także członkiem komisji nauki, edukacji i sportu oraz komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą.

Na swojej stronie internetowej Fetlińska pisała o sobie: "Mój zawód - pielęgniarstwo - nauczył mnie patrzeć na drugiego człowieka jak na osobę, której zawsze powinnam udzielić pomocy w potrzebie".Stanisław Zając, przewodniczący klubu senackiego Prawa i Sprawiedliwości; w Senacie pełnił też funkcje przewodniczącego komisji obrony narodowej.

Od kilkunastu lat uzyskiwał najlepsze wyniki wyborcze w rodzinnym okręgu na Podkarpaciu, choć nie zawsze zdobywał mandat.


Zobacz dalszą część listy tutaj


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy