Reklama

Reklama

Katastrofa smoleńska: Sąd wnioskuje o przełożenie ekshmuacji

Sąd poprosi prokuraturę o jak najdalsze przesunięcie terminów ekshumacji w sprawach osób, których dotyczą zażalenia.

Jednocześnie sąd złożył pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy brak możliwości zaskarżenia decyzji prokuratora o ekshumacji jest zgodny z konstytucją. 

Skargę w tej sprawie złożył Paweł Deresz, wdowiec po Jolancie Szymanek-Deresz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Prokuratura od początku stoi na stanowisku, że przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na decyzje o ekshumacjach. Wskazywał na to m.in. zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek.

Szczegóły poniedziałkowego postanowienia sądu

Sąd postanowił zapytać TK, czy Kodeks postępowania karnego, "w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości złożenia zażalenia na zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu" jest zgodny z kilkoma artykułami Konstytucji oraz przepisami konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Reklama

W związku z prawdopodobnym odległym terminem zbadania przez TK pytania sądu, trzyosobowy skład orzekający oprócz pytania prawnego do TK postanowił też zwrócić się do prokuratury o jak najodleglejsze w czasie zaplanowanie ekshumacji ciała z grobu Szymanek-Deresz, Leszka Solskiego, Arkadiusza Rybickiego, Grzegorza Dolniaka i Jacka Surówki. "By zostały one wykonane w najbardziej odległym terminie uwzględniającym czas niezębny do rozpoznania wniosku sądu okręgowego przez Trybunał Konstytucyjny" - uzasadniał przewodniczący składu sędzia Maciej Gruszczyński.

Reprezentujący w poniedziałek w sądzie prokuraturę Robert Bednarczyk powiedział, że jest przekonany, iż prokuratura uwzględni apel sądu w sprawie przesunięcia terminów tych planowanych ekshumacji. "Jestem przekonany, że Prokuratura Krajowa uwzględni apel sądu i nie będziemy na razie podejmować żadnych czynności co do ciał osób, których bliscy nasze decyzje skarżą" - powiedział dziennikarzom.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy