Reklama

Reklama

Nowoczesna zawiadamia prokuraturę ws. głosowań w Sejmie

Nowoczesna złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zawiadomienie ma związek z piątkowym posiedzeniem Sejmu, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej.

We wniosku do prokuratury Nowoczesna wskazała na możliwość popełnienia przestępstwa przez marszałka określonego w art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Sejmu. "W szczególności na zorganizowaniu i prowadzeniu 33 posiedzenia Sejmu w sposób uniemożlwiający posłom wykonywanie swoich praw i obowiązków w postaci dopuszczenia do czynnego udziału w posiedzeniu Sejmu, zadawania pytań, udziału w głosowaniu oraz składania wniosków formalnych, do czego zobowiązany jest Marszałek Sejmu" - podkreślono.

Reklama

W zawiadomieniu wskazano też na możliwość popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę oraz wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz "nieustaloną liczebnie grupę posłów" określonego w art. 270 par. 1 Kodeksu Karnego, "polegającego na wprowadzeniu do dokumentu (listy obecności) niezgodnych z rzeczywistością elementów (podpisu)".

Według uzasadnienia w wyniku decyzji marszałka o przeniesieniu piątkowych obrad Sejmu, posłowie klubu PiS oraz kilkoro innych posłów przenieśli się do Sali Kolumnowej. "Na polecenie Marszałka Sejmu oba wejścia do Sali Kolumnowej zostały zabezpieczone przez Straż Marszałkowską uniemożliwiając posłom partii opozycyjnych wzięcie czynnego udziału w przeniesionym posiedzeniu Sejmu, w tym w szczególności w przedsięwziętych tam głosowaniach" - czytamy.

"Podstawowym prawem i obowiązkiem posła jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu. Tymczasem liczne nagrania wykonane przez posłów wskazują na uniemożliwienie złożenia wniosków i zadawania pytań w trakcie tej części 33 posiedzenia Sejmu, która odbyła się na Sali Kolumnowej" - podkreślono. "Oprócz nagrań potwierdzeniem zaistniałego stanu rzeczy mogą być zeznania bezpośrednich uczestników zajść" - czytamy w zawiadomieniu. Wskazano w tym kontekście na posła PO Cezarego Tomczyka oraz posła PSL Zbigniewa Sosnowskiego.

"Obaj brali udział w posiedzeniu, jednak odmówiono im możliwości składania wniosków oraz zadawania pytań na sali, gdzie odbywało się przeniesione posiedzenie Sejmu. Posłowie ci nie byli wykluczeni z obrad, co więcej istnieją nagrania wideo w posiadaniu posłów w tym posła Cezarego Tomczyka, dowodzące, że posłowie Klubu PiS nie chcieli dopuścić go do możliwości realizowania mandatu posła poprzez zadawania pytań oraz złożenie wniosku, za pomocą fizycznego zablokowania dostępu do części sali posiedzeń, gdzie odbywały się głosowania" - podkreślono w uzasadnieniu.

Jak czytamy z uwagi na fakt przeniesienia obrad Sejmu do Sali Kolumnowej oraz koniecznością ustalenia zaistnienia kworum posłów biorących udział w głosowaniu wystawione zostały papierowe listy obecności posłów.

"Wynikało to także z faktu potencjalnie zbyt małej ilości czytników kart do głosowania. Jednakże, mimo iż stanowi to stałą praktykę parlamentarną, by za pomocą podpisu potwierdzać swoją obecność, w dniu 16 grudnia 2016r. posłowie, co do których nie ma pewności czy brali udział w posiedzeniu, a wręcz zachodzą wątpliwości, czy znajdowali się na głosowaniach (podważając tym samym tezę o zaistnieniu kworum), wpisywali się na listy obecności już po zamknięciu obrad Sejmu" - zaznaczono.

"Warto również wskazać, że uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa wynika z udokumentowania nagraniem wideo działania posła Zbigniewa Ziobry oraz posła Jarosława Zielińskiego, podczas podejrzanych zajść. Nie stanowi to jedynych przypadków takich naruszeń" - napisali politycy Nowoczesnej z zawiadomieniu do prokuratury.

Nowoczesna wniosła w nim "o zwrócenie się do szefa Kancelarii Sejmu o zabezpieczenie i nadesłanie wszelkiej dokumentacji papierowej podpisanej przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w dniu 16 grudnia 2016r. w związku z toczącymi się, wznowionymi po przerwie, obradami Sejmu RP, w tym w szczególności zabezpieczenia stenogramów oraz protokołów z 33 posiedzenia Sejmu".

W piątek w Sejmie posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę po wykluczeniu z obrad przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego posła PO Michała Szczerby; wówczas została ogłoszona przerwa.

Obrady Sejmu zostały wznowione przez marszałka Sejmu w Sali Kolumnowej, tam odbyły się głosowania, m.in. nad budżetem na 2017 r. Niektórzy z posłów opozycji weszli do Sali Kolumnowej, ale nie brali udziału w głosowaniach, twierdzili że nie było w nich kworum i że były one nielegalne.

Marszałek Sejmu po głosowaniu nad budżetem na 2017 r. podał, że w głosowaniu tym udział wzięło 236 posłów, za jego uchwaleniem było 234, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał od głosu. Przed Sejmem w piątek wieczorem zebrała się manifestacja zorganizowana przez KOD. Posłowie opozycji pozostają od piątku w sali obrad Sejmu.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy