Reklama

Reklama

Żołnierze w maseczkach pełnią wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Po raz pierwszy w historii, żołnierze pełnią wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza w maseczkach ochronnych - poinformowało w czwartek Dowództwo Garnizonu Warszawa. W związku z epidemią COVID-19 od czwartku do odwołania w Polsce nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa.

Dowództwo Garnizonu Warszawa zamieściło w mediach społecznościowych film z czwartkowej warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, którą pełnią żołnierze pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Widać na nim żołnierzy, którzy mają na twarzach maseczki ochronne.

W związku z epidemią, od czwartku do odwołania w Polsce nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa. W miejscach ogólnodostępnych trzeba będzie zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Reklama

Ten nakaz obowiązuje także w środkach publicznego transportu zbiorowego, w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, w miejscach ogólnodostępnych, w tym także na drogach i placach oraz w placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach.

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje także w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Maseczek nie muszą nosić duchowni podczas sprawowania kultu religijnego. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy również żołnierzy sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Reklama

Reklama

Reklama